PORGMUN a AlejMUN

Letošní konference MUN pořádaná gymnáziem PORG v termínu 7.-10. března se z naší školy účastnilo 16 studentů. Letošním tématem byla „Budoucnost pro následující generace“. Komisí bylo celkem 9 a v každé se řešila nejrůznější témata, od práv žen po životní prostředí.

Celá akce začala ve čtvrtek dopoledne 7.3. na Newtonské univerzitě na Vyšehradě. První den se konala uvítací ceremonie, na které vystoupilo několik řečníků včetně ředitele školy, a uvítali nás na této konferenci.

Druhý den jsme už jako delegáti seděli v komisích, také v prostorech Newtonské univerzity, a řešili jsme první téma. Celý průběh konference byl prokládán tzv. cookie breaks, což byly prostě přestávky s občerstvením a zároveň nejoblíbenější momenty celé konference.

Třetí den jsme řešili druhé téma našich komisí a opět jsme měli k dispozici občerstvení. Od 18:30 jsme měli Gala dinner v Cubexu na Pankráci, kde už jsme mohli jen odpočívat, jíst a bavit se. Samozřejmě tam byl velký výběr jídla, ale nejlepší tam měli sladké.

Čtvrtý a poslední den jsme ještě ráno dodělávali druhá témata a když jsme skončili, přesunuli jsme se na Magistrát, kde se odehrávala poslední části celé letošní PORGMUN konference, a to byla uzavírací ceremonie. Během ní si všichni děkovali a chválili plodné debaty delegátů v jednotlivých komisích. Na závěr, jako vždy, vypukl velký aplaus.

Děkujeme paní profesorce Prokopové za doprovod a doufáme, že s námi půjde příště zase 🙂

Miriam Plchová, O5.B

Ve dnech 15.-18. března se delegace z Gymnázia Omská zúčastila prvního ročníku konference simulace OSN, Alejmun2024 pořádané pražským Gymnáziem Nad Alejí. Z naší školy se zúčastnilo 17 studentů, kteří zastupovali různé státy, například Kolumbii, Francii, USA nebo Tálibán, a nebo se chopili jiné role v debatě. Zahajovací ceremonie se konala v Holešovicích v kampusu WPP, kde se představili dva hosté vyprávějící o svých zkušenostech s mezinárodními vztahy. Na místo přijela dokonce i CNN Prima news, která o konferenci udělala krátkou reportáž, dokonce i s našimi studenty. Další dva dny probíhaly debaty přímo v prostorách Gymnázia nad Alejí v Petřinách a jeden večer se delegáti pobavit na společenském večeru v centru města. Uzavírací ceremonie poslední den probíhala na Magistrátu hlavního města Prahy. Tato konference nám proto nedala jen nové zkušenosti v debatovaní, ale mohli jsme poznat i nová místa v Praze. 

Studenti z Gymnázia Omská byli velmi úspěšní a podařilo se jim nasbírat i ceny za to, jak skvěle debatovali. Naše škola si na konto připsala dvě čestné uznání a dvě ceny za nejlepšího delegáta. Konference se účastnilo skoro sto delegátů a tyhle ceny bereme jako velký úspěch. Závěrem bychom chtěli poděkovat paní profesorce Plevové za doprovod na konferenci a vypůjčení koruny pro královnu Alžbětu II. 

Alžběta Schejbalová , O6.A