Archiv autora: Petra Plevová

Mandaly

V pátek 12.5.2023 náš seminář Osobnostního rozvoje navštívila paní Martina Slabá, jež se věnuje tvoření mandal z různých materiálů (https://www.martizena.cz/). Na začátku nám o mandalách zapáleně vyprávěla a my jsme si uvědomili, jak se jejich kruhový tvar nachází všude kolem nás (šiška, oko nebo rozříznuté ovoce). Poté jsme si intuitivně vytahovali mandaly a zjišťovali, jak na nás působí.

Největší část semináře jsme se věnovali vytváření (malování nebo kreslení) své vlastní mandaly, kterou jsme si pak odnesli domů. Pod našima rukama vznikala úchvatná díla a ačkoliv jsme někteří tvořili mandalu vůbec poprvé, nebylo to na výsledku vůbec poznat. Užili jsme si fajn relaxační odpoledne, za které bychom rádi paní Martině ještě jednou poděkovali.

Studenti NOR

PORGMUN23

Ve dnech 30. března až 2. dubna 2023 se delegace z našeho gymnázia zúčastnila mezinárodní studentské konference PORGMUN, pořádané gymnáziem Nový PORG. Letos to byl jubilejní 10. ročník této akce.

Tato konference je součástí Model United Nations, což jsou konference simulující činnost OSN pro studenty. Ti si mohou vyzkoušet debatovat o problémech dnešního světa a společnosti a zastupovat názory vybraného státu.

Jako každý rok, konference začala zahajovacím ceremoniálem, který se letos konal v Míčovně na Pražském hradě. Vyslechli jsme si několik proslovů od organizačního týmu a následně i hosta letošní konference, kterým byl český novinář a signatář Charty 77, Jan Urban. Později jsme se přesunuli společně se svými komisemi na předem dohodnutá místa, kde jsme měli možnost se s ostatními delegáty lépe poznat.

Celý pátek a sobotu jsme strávili na Anglo-americké univerzitě (AAU) debatováním v našich komisích o vybraných tématech. Debatovalo se o nedostatku mikročipů, korupci ve vládních institucích, právech žen emigrujících z Ukrajiny a dalších světových problémech. Konferenci obohatila i komise Mezinárodního soudního dvoru a komise Boxer Protocol, kde se delegáti ocitli v roce 1901 a snažili se zabránit útokům na Čínu a obnovit diplomatické vztahy s aliancí Osmi národů.

V sobotu večer se konala gala večeře v kostele Svaté Anny na Malé Straně. Celý večer nás doprovázela živá hudba, jídlo a příjemná společnost.

Velice unavení delegáti se v neděli sešli na závěrečná zasedání v komisích. Hlasovalo se o posledních rezolucích a dopoledne jsme se všichni přesunuli do Magistrátu hlavního města Prahy, kde jsme si opět poslechli několik proslovů. Ke konci se rozdávala ocenění Honorable mention a Best delegate pro nejlepší delegáty z každé komise, které dokonce dva z našich studentů dostali, a po druhé hodině odpolední jsme se všichni odebrali domů.

Bylo to jako vždy náročné, ale celou akci jsme si náramně užili a navázali nové kontakty. Děkujeme také paní profesorce Plevové, že s námi konferenci absolvovala.

Nina Vysušilová, O5.A

Barevné šutříky

V pátek 3. března navštívil nepovinný seminář osobnostního rozvoje pan Martin Vítů, jehož celoživotní vášní se staly minerály. Sbíral je už jako malý kluk a v poslední době z nich vyrábí krásné předměty od amuletů přes prsteny až po silové hole. Účastní se pravidelně výstav a dalších akcí, kde je možné jeho radosti nejen obdivovat, ale i zakoupit (https://www.ochranneamulety.cz/). Na seminář nám přivezl několik surových i opracovaných minerálů ukázat. Učili jsme se na minerály nacítit a své pocity popsat. Povídal nám o různých přístupech k minerálům a jakými způsoby se dají vnímat. Seminář byl zakončen otázkami od studentů, na které Martin vyčerpávajícím způsobem a trpělivě odpovídal. I když jsme byli ke konci už poněkud unaveni, jsme moc rádi za jeho návštěvu – šlo o příjemné zpestření pátečního odpoledne, které nám rozšířilo obzory zase úplně jiným směrem.

Studenti NOR