Archiv autora: Petra Plevová

PORGMUN a AlejMUN

Letošní konference MUN pořádaná gymnáziem PORG v termínu 7.-10. března se z naší školy účastnilo 16 studentů. Letošním tématem byla „Budoucnost pro následující generace“. Komisí bylo celkem 9 a v každé se řešila nejrůznější témata, od práv žen po životní prostředí.

Celá akce začala ve čtvrtek dopoledne 7.3. na Newtonské univerzitě na Vyšehradě. První den se konala uvítací ceremonie, na které vystoupilo několik řečníků včetně ředitele školy, a uvítali nás na této konferenci.

Druhý den jsme už jako delegáti seděli v komisích, také v prostorech Newtonské univerzity, a řešili jsme první téma. Celý průběh konference byl prokládán tzv. cookie breaks, což byly prostě přestávky s občerstvením a zároveň nejoblíbenější momenty celé konference.

Třetí den jsme řešili druhé téma našich komisí a opět jsme měli k dispozici občerstvení. Od 18:30 jsme měli Gala dinner v Cubexu na Pankráci, kde už jsme mohli jen odpočívat, jíst a bavit se. Samozřejmě tam byl velký výběr jídla, ale nejlepší tam měli sladké.

Čtvrtý a poslední den jsme ještě ráno dodělávali druhá témata a když jsme skončili, přesunuli jsme se na Magistrát, kde se odehrávala poslední části celé letošní PORGMUN konference, a to byla uzavírací ceremonie. Během ní si všichni děkovali a chválili plodné debaty delegátů v jednotlivých komisích. Na závěr, jako vždy, vypukl velký aplaus.

Děkujeme paní profesorce Prokopové za doprovod a doufáme, že s námi půjde příště zase 🙂

Miriam Plchová, O5.B

Ve dnech 15.-18. března se delegace z Gymnázia Omská zúčastila prvního ročníku konference simulace OSN, Alejmun2024 pořádané pražským Gymnáziem Nad Alejí. Z naší školy se zúčastnilo 17 studentů, kteří zastupovali různé státy, například Kolumbii, Francii, USA nebo Tálibán, a nebo se chopili jiné role v debatě. Zahajovací ceremonie se konala v Holešovicích v kampusu WPP, kde se představili dva hosté vyprávějící o svých zkušenostech s mezinárodními vztahy. Na místo přijela dokonce i CNN Prima news, která o konferenci udělala krátkou reportáž, dokonce i s našimi studenty. Další dva dny probíhaly debaty přímo v prostorách Gymnázia nad Alejí v Petřinách a jeden večer se delegáti pobavit na společenském večeru v centru města. Uzavírací ceremonie poslední den probíhala na Magistrátu hlavního města Prahy. Tato konference nám proto nedala jen nové zkušenosti v debatovaní, ale mohli jsme poznat i nová místa v Praze. 

Studenti z Gymnázia Omská byli velmi úspěšní a podařilo se jim nasbírat i ceny za to, jak skvěle debatovali. Naše škola si na konto připsala dvě čestné uznání a dvě ceny za nejlepšího delegáta. Konference se účastnilo skoro sto delegátů a tyhle ceny bereme jako velký úspěch. Závěrem bychom chtěli poděkovat paní profesorce Plevové za doprovod na konferenci a vypůjčení koruny pro královnu Alžbětu II. 

Alžběta Schejbalová , O6.A

Konference ASMMUN23

Ve dnech 9. – 11. listopadu 2023 se uskutečnila v Italském Miláně konference ASMMUN, kterou již osmý rok pořádala American School of Milan. Letos se zúčastnilo více než 400 studentů z celého světa a mezi nimi i pět z naší školy.

Do Milána se nás 5 studentů s paní profesorkou Plevovou vydalo letadlem už ráno ve středu 8. listopadu. Po příletu nás čekala hodinová cesta do samého centra města, během které nám vyhládlo, a tak jsme jako první zamířili do pizzerie. Dále jsme navštívili Muzeum Leonarda da Vinciho, které je zaměřené na technologie a vědu, a ochutnali pravé italské gelato.

Následující den ráno jsme dorazili do American School of Milan, kde nás přivítali svačinou a pak jsme šli na zahajovací ceremonii. Poté jsme se každý vydal do své komise. Nejvýznamnější komisí se ten den stala Rada bezpečnosti, kde se zabývali tématem Ruské invaze na Ukrajinu. Po skončení debatování v komisi jsme byli autobusy odvezeni na místo poblíž našeho ubytování.

V pátek ráno jsme opět dorazili do prostorů ASM a čekalo nás debatování, tentokrát ale o jiném tématu. Například v Radě bezpečnosti se zabývalo konfliktem mezi Kosovem a Srbskem. S debatováním jsme skončili v odpoledních hodinách, a měli tak po zbytek dne volno. Šli jsme tedy ve volném čase poznat centrum Milána.

V sobotu dopoledne se opět debatovalo. Odpoledne nás čekal závěrečný ceremoniál, kde se udělovala ocenění jako „Best delegate“ nebo „Honourable mention“. Třem z nás se podařilo získat ocenění „Honourable mention“. Jelikož jsem kvůli probíhající stávce dopravců skončili dříve než předchozí dny, vydali jsme se opět do centra a viděli Milánský vítězný oblouk a hrad Castello Sforzesco.

V neděli jsme navštívili katedrálu Narození Panny Marie, kde jsme měli rezervovanou prohlídku, a tak jsme se dostali na její střechu i dovnitř. Pak už nás jen čekala cesta zpět domů.

Celá cesta do Milána, výlety po tomto městě a konference ASMMUN se moc vydařily. Jménem nás 5 studentů bych chtěla poděkovat paní profesorce Plevové, která to s námi celé absolvovala a velmi dobře zorganizovala.

Zuzana Lauberová (O6.A)

Konference GOMUN23

Ve dnech 3. – 6. listopadu 2023 se na naší škole uskutečnil již sedmý ročník mezinárodní konference GOMUN, simulující OSN. Letošního ročníku se zúčastnili přes 230 účastníků, převážně mladých studentů, z celého světa. Uvítali jsme delegace z Ázerbájdžánu nebo Gruzie.

Vše začalo tradičně v pátek na Magistrátu hl. města Prahy zahajovací ceremonií, na které vystoupili jak hlavní organizátoři, tak francouzský velvyslanec v České republice Alexis Dutertre spolu s Alice Thomassen a Wiliamem Dannyem za Britskou ambasádu. V odpoledních hodinách se účastníci věnovali seznamovacím aktivitám v centru Prahy.

V sobotu a neděli započalo debatování v jednotlivých komisích. Každý student reprezentoval nějaký stát a při diskuzi zastupoval jeho názory na daná témata. Společně se snažili přinést řešení probíraného problému. Tento rok organizační tým nově vytvořil Krizovou komisi a komisi pro drogy a kriminalitu. Celkově studenti debatovali v osmi komisích na vybraná témata. Nejvýraznější komisí se stala komise Rada pro lidská práva s tématy- Pokračující problém etnického násilí v arabském světě a Africe a Řešení problému porušování práv žen v Íránu. Studenti zde dovedli debatu na jinou úroveň a během velmi chaotické diskuze nakonec přišli s velmi racionálním řešením. Další diskutovaná témata byly například probíhající občanská válka v Sudánu, ukončení války v Mali či zajištění svobody tisku. Neděle byla zakončena již tradičním plesem na Masarykově koleji.

Konference byla zakončena v pondělí, kdy jsme se opět přemístili na Magistrát hlavního města Prahy. Zde účastníci představili své rezoluce na tzv. General Assembly, kde je obhajovali. Tento rok se organizační tým snažil přinést novinky do posledního dne, a tak někteří účastníci mohli získat ocenění „Best delegate“ nebo „Best newcomer“, vyřezané do skla, která se vyráběla na naší škole.

Celá konference se velmi povedla a za organizační tým velmi děkujeme všem adminům a učitelům, kteří nám pomohli s jejím průběhem. Těšíme se na příští rok, a to ještě ve větším počtu.

Na fotografie z celé akce se můžete podívat na odkazu ZDE.

za organizační tým Olga Škodová, O6.B

Mandaly

V pátek 12.5.2023 náš seminář Osobnostního rozvoje navštívila paní Martina Slabá, jež se věnuje tvoření mandal z různých materiálů (https://www.martizena.cz/). Na začátku nám o mandalách zapáleně vyprávěla a my jsme si uvědomili, jak se jejich kruhový tvar nachází všude kolem nás (šiška, oko nebo rozříznuté ovoce). Poté jsme si intuitivně vytahovali mandaly a zjišťovali, jak na nás působí.

Největší část semináře jsme se věnovali vytváření (malování nebo kreslení) své vlastní mandaly, kterou jsme si pak odnesli domů. Pod našima rukama vznikala úchvatná díla a ačkoliv jsme někteří tvořili mandalu vůbec poprvé, nebylo to na výsledku vůbec poznat. Užili jsme si fajn relaxační odpoledne, za které bychom rádi paní Martině ještě jednou poděkovali.

Studenti NOR

PORGMUN23

Ve dnech 30. března až 2. dubna 2023 se delegace z našeho gymnázia zúčastnila mezinárodní studentské konference PORGMUN, pořádané gymnáziem Nový PORG. Letos to byl jubilejní 10. ročník této akce.

Tato konference je součástí Model United Nations, což jsou konference simulující činnost OSN pro studenty. Ti si mohou vyzkoušet debatovat o problémech dnešního světa a společnosti a zastupovat názory vybraného státu.

Jako každý rok, konference začala zahajovacím ceremoniálem, který se letos konal v Míčovně na Pražském hradě. Vyslechli jsme si několik proslovů od organizačního týmu a následně i hosta letošní konference, kterým byl český novinář a signatář Charty 77, Jan Urban. Později jsme se přesunuli společně se svými komisemi na předem dohodnutá místa, kde jsme měli možnost se s ostatními delegáty lépe poznat.

Celý pátek a sobotu jsme strávili na Anglo-americké univerzitě (AAU) debatováním v našich komisích o vybraných tématech. Debatovalo se o nedostatku mikročipů, korupci ve vládních institucích, právech žen emigrujících z Ukrajiny a dalších světových problémech. Konferenci obohatila i komise Mezinárodního soudního dvoru a komise Boxer Protocol, kde se delegáti ocitli v roce 1901 a snažili se zabránit útokům na Čínu a obnovit diplomatické vztahy s aliancí Osmi národů.

V sobotu večer se konala gala večeře v kostele Svaté Anny na Malé Straně. Celý večer nás doprovázela živá hudba, jídlo a příjemná společnost.

Velice unavení delegáti se v neděli sešli na závěrečná zasedání v komisích. Hlasovalo se o posledních rezolucích a dopoledne jsme se všichni přesunuli do Magistrátu hlavního města Prahy, kde jsme si opět poslechli několik proslovů. Ke konci se rozdávala ocenění Honorable mention a Best delegate pro nejlepší delegáty z každé komise, které dokonce dva z našich studentů dostali, a po druhé hodině odpolední jsme se všichni odebrali domů.

Bylo to jako vždy náročné, ale celou akci jsme si náramně užili a navázali nové kontakty. Děkujeme také paní profesorce Plevové, že s námi konferenci absolvovala.

Nina Vysušilová, O5.A

Barevné šutříky

V pátek 3. března navštívil nepovinný seminář osobnostního rozvoje pan Martin Vítů, jehož celoživotní vášní se staly minerály. Sbíral je už jako malý kluk a v poslední době z nich vyrábí krásné předměty od amuletů přes prsteny až po silové hole. Účastní se pravidelně výstav a dalších akcí, kde je možné jeho radosti nejen obdivovat, ale i zakoupit (https://www.ochranneamulety.cz/). Na seminář nám přivezl několik surových i opracovaných minerálů ukázat. Učili jsme se na minerály nacítit a své pocity popsat. Povídal nám o různých přístupech k minerálům a jakými způsoby se dají vnímat. Seminář byl zakončen otázkami od studentů, na které Martin vyčerpávajícím způsobem a trpělivě odpovídal. I když jsme byli ke konci už poněkud unaveni, jsme moc rádi za jeho návštěvu – šlo o příjemné zpestření pátečního odpoledne, které nám rozšířilo obzory zase úplně jiným směrem.

Studenti NOR