Mezinárodní konference PORGMUN

Ve dnech 31. března až 3. dubna 2022 se skupina zástupců naší školy zúčastnila mezinárodní konference PORGMUN, kterou pořádá Nový PORG v prostorách Thurn-Taxisova paláce v centru Prahy. Pro mnoho účastníků byl PORGMUN první prezenční konferencí od začátku koronavirové pandemie. Delegace z Omské byla zdaleka nejpočetnější skupinou na konferenci.

Celá událost začala slavnostním zahájením, které se konalo ve čtvrtek na Magistrátu hlavního města Prahy. Po zahájení jsme se přesunuli do komisí, se kterými jsme se zbytek odpoledne více poznávali. Večer se konala slavnostní večeře v kostele sv. Anny.

V pátek a sobotu jsme debatovali o tématech našich komisí, která byla určena před konferencí. Oba dva dny probíhaly v duchu vášnivých debat a argumentací s ostatními delegáty. Cílem bylo najít taková řešení, která by byla přínosná pro všechny.

Poslední den se již tradičně konal závěrečný ceremoniál. Zde jsme si poslechli projev váženého hosta konference, po němž následovalo předání cen nejlepším delegátům v jednotlivých komisích a poděkování organizátorům. Na tomto místě bych chtěl za všechny poděkovat paní profesorce Plevové, která nás na akci doprovázela. Celá naše delegace si konferenci velmi užila a několik studentů dokonce získalo ocenění Honorable Mention.

Marek Řezníček, O5.B