Archiv autora: Kateřina Říhová

Mezinárodní konference GOMUN

Ve dnech 8. až 11. listopadu se odehrál již třetí ročník mezinárodní studentské konference GOMUN, kterou organizují studenti našeho gymnázia. Akce se zúčastnilo více než 150 delegátů, kteří zastupovali přímo členské země Organizace spojených národů, a mnoho dalších z řad organizátorů a dobrovolníků. Účastníci byli rozděleni do sedmi komisí, kde diskutovali o různých tématech, hrozbou íránských jaderných zbraní počínaje a bojem proti nucené a dětské prostituci ve východní a jihovýchodní Asii konče.

Mnoho zahraničních delegátů z více než deseti zemí dorazilo už ve čtvrtek, začínalo se totiž v pátek ráno. Společně s organizátory a českými delegáty se pak potkali v Zasedacím sále Magistrátu hlavního města Prahy, kde měla celá akce vypuknout. Po příchodu všech delegátů a jejich učitelů začal zahajovací ceremoniál, během kterého jsme si vyslechli proslovy od vedoucího informačního centra OSN Michala Broži, ředitelky UNICEF v ČR Pavly Gomby a EVP specialisty společnosti Coca-Cola Česko a Slovensko Ladislava Jelena.

Poté následoval přesun do prostorů naší školy, kde proběhly Icebreakers – hry, během kterých se delegáti mohli seznámit s ostatními méně formální cestou, než je ve zvyku během zbytku konference. Seznamování jsme zakončili společnými večeřemi po komisích a byli natěšení na všechny zážitky, které nás měly následující dny čekat.

Sobota a neděle se nesly v podobném duchu – delegáty čekala v budově našeho gymnázia práce v jejich komisích. Ještě předtím pro ně byla připravena výborná snídaně v podobě domácích vaflí, ovoce a teplých nápojů. Pak už byl čas zahájit hlavní program celé konference – debatování v komisích. Delegáti v nich reprezentovali jednotlivé státy a snažili se prosadit jejich zájmy.

V pondělí bylo na programu vyvrcholení celého GOMUNu. Hlavní částí bylo Valné shromáždění, na něž jsme se opět vrátili do magistrátní budovy na Mariánském náměstí. Delegáti se sešli v hlavním sále budovy a snažili se za pomocí diskuse a argumentů prosadit, či naopak zamítnout jednotlivé rezoluce. Valné shromáždění prodiskutovalo všechna témata a my jsme mohli přejít na Závěrečnou ceremonii. Během ní byly předány ceny pro nejlepší delegáty, poděkovali jsme sponzorům a zhlédli krátký film vytvořený týmem studentských novinářů, kteří celou akci dokumentovali na sociálních sítích i články v tištěných novinách.

Na závěr bych chtěl za všechny účastníky poděkovat lidem, kteří celý GOMUN pořádali. Mezi hlavní organizátory patří kluci z oktáv: Ondra Klásek, Filip Choděra, Ondra Maršák, Martin Dlouhý a Vašek Brdek. Dále bych chtěl poděkovat paní profesorce Plevové, panu profesorovi Grollovi a panu řediteli, kteří na akci dohlíželi a pomohli nám ji uspořádat. Lidí, kteří zajišťovali všechny potřebné věci a plnili přání všech účastníků, však bylo mnohem více. I oni všichni si zaslouží velké poděkování.

za GOMUN Press team Šimon Rogner, O8.B

Poznávací zájezd do Skotska

Na začátku října se jako každý rok uskutečnil poznávací zájezd do Velké Británie, kterého se mají možnost zúčastit studenti sext a G2.

Letos se 48 studentů pod dohledem paní profesorky Kyliánové, Říhové a Hrychové vydalo poznávat krásy nejsevernější části ostrova- Skotska.

V pátek 4. října jsme do autobusu nastupovali s téměř nedopnutými kufry, taškami přeplněnými svačinami a hlavně plní očekávání, co nás následující týden čeká.

V sobotu dopoledne náš autobus zaparkoval v Amsterdamu, kde jsme strávili téměř celý den. Naší první atrakcí byla hodinová plavba lodí, ze které jsme měli krásný výhled na centrum města. Po krátké procházce v malebných uličkách s naší průvodkyní Káťou jsme dostali krátký rozchod, abychom si Amsterdam mohli prozkoumat sami. Naše kroky tedy většinou vedly na květinový trh, do obchodů se suvenýry nebo do pekáren a cukráren s tradičními waflemi.

Odpoledne už nás čekalo jen nalodění na trajekt a noční cesta do New Castle v Anglii.

V neděli jsme zamířili na ostrov Holy Island, kde jsme si poprvé okusili pravé skotské počasí a prohlídku strávili zabalení v pláštěnkách s deštníky.

Později téhož dne jsme navštívili bývalé sídlo skotského spisovatele Waltera Scotta, jehož život nám skotskou angličtinou popisoval místní průvodce. Poté, co jsme si prošli přilehlé zahrady, vydali jsme se směrem k Edinburghu a vychutnali si první večeři v hostitelských rodinách.

Další den jsme měli cestou do městečka Stirling možnost vyfotit si obrovské sochy koní zvané Kelpies. Ve Stirling jsme si prošli rozsáhlý renesanční hrad Stirling Castle. Naší další zastávkou byl Národní park Trossachs, ve kterém jsme vystoupali na kopec Ben A’an. Počasí nám přálo a tak jsme se mohli z jeho vrcholu kochat krásným výhledem do údolí. Večer jsme se opět rozdělili a noc strávili v hostitelských rodinách.

V úterý jsme popojeli do Edinburghu a program jsme zahájili prohlídkou jachty HMY Britannia, kterou jsme si prošli dokonce s českým audioprůvodcem. Naše další kroky vedly do centra hlavního města. Vyšplhali jsme k památníku padlých v Napoleonských válkách na pahorku Calton Hill, odkud jsme měli krásný výhled na celé město. Prošli jsme se i k Holyrood Palace, Edinburgh Castle a památníku Waltera Scotta. A než jsme vyrazili zpátky k rodinám, měli jsme čas nakoupit suvenýry a stavit se v místních kavárnách.

Další den ráno jsme měli možnost setkat se s generálním konzulem České republiky ve Skotsku, s panem Paulem Milarem. Pan Milar nám vyprávěl o svém životě, o svých oblíbených místech ve Skotsku i o tom, co obnáší práce konzula. Navštívil s námi také Rosslynskou kapli, kterou proslavil film Šifra Mistra Leonarda. Po prohlídce kaple jsme se vydali do městečka St. Andrews, ve kterém jsme navštívili golfové muzeum a prošli jsme si kampus nejstarší skotské univerzity, na které studoval i princ William a jeho manželka Kate. Po krátkém rozchodu jsme se vydali do hostitelských rodin na závěrečnou večeři.

Ve čtvrtek jsme vyrazili směrem ke skotským hranicím, za kterými jsme si prohlédli pozůstatky Hadriánova Valu a pevnosti Verovicium, která zde stojí už od 2. století.

Po prohlídce jsme nasedli do autobusu a vyrazili směrem k New Castlu, kde jsme se odpoledne nalodili na trajekt a vypluli směrem k Amsterdamu.

V pátek už nás čekala pouze celodenní cesta domů, během které jsme měli spoustu času prohlížet si nespočet vyfocených fotek, vstřebávat všechny zážitky a dospávat nenaspané.

Za všechny tři naše třídy bychom chtěli moc poděkovat našim profesorkám, skvělé průvodkyni Kátě a řidičům Honzovi a Tomášovi za trpělivost, ochotu zodpovídat naše nekonečné dotazy a především za zájezd, na který jen tak nezapomeneme.

Zuzana Augustová, 06.B

Zájezd do Anglie 16.-22.6. 2019

V neděli jsme se před třetí hodinou odpolední shromáždili na Strašnické a čekali na autobus. Ten přijel na minutu přesně a my mohli nadšeně mávat našim rodičům plni energie, ač bylo nesnesitelné horko. Cesta přes noc se nesla v duchu pokusů o spánek a křiku ostatních. Řidiči Míša a Míra z nás měli velkou radost.

V pondělí v brzkých ranních hodinách jsme po snídani hráli na zemi v přístavu Calais karty a čekali na trajekt. Na ten jsme se nalodili o hodinu později a už jen sledovali blížící se anglické křídové útesy. Poté nás čekala prohlídka města Brighton, jeho krásného mola s atrakcemi a Royal Pavilionu, bývalého královského paláce, který je postavený v indo-saracénském stylu. Palác působil jako by se do města vůbec nehodil, ale my jsme obdivovali jeho vnitřní i vnější krásy. Navštívili jsme také Sea Life Centre plné různých mořských živočichů včetně žraloků a obrovských želv. Po úspěšném nakupování jsme se navečer přesunuli do Worthingu, kde jsme měli strávit následujících pár dní. Po vřelém přivítání u hostitelských rodin jsme všichni ocenili teplou večeři i postel.

Následujícího krásného dne jsme se všichni sešli v St George´s School of English, kde jsme byli rozděleni do čtyř skupin a začaly nám lekce angličtiny. Po dvanácté hodině jsme naobědvaní naběhli do autobusu a cestovali na útesy Seven Sisters. Procházeli jsme se po útesech a i přesto, že nám byly povoleny 5% ztráty na studentech, nikdo nikam nespadl a vrátili jsme se všichni. Po tom, co někteří přestali válet sudy ze stráně, obdivovali jsme příkré stěny útesů, majáčky jako malované a krásné pláže hned vedle nich. U autobusu jsme zhltli porce párků od řidičů. Po večerním návratu si nás opět rozebraly rodiny a cestovali jsme každý domů.

Středečního rána jsme se neochotně sešli všichni opět ve škole a absolvovali své hodiny. Po obědě a konverzaci se spolužáky, které jsme neviděli dlouhé 3 hodiny, jsme se znovu odebrali do autobusu a jeli směrem do města Portsmouth. Navštívili jsme muzeum Mary Rose Ship, která byla součástí válečného loďstva Jindřicha VIII. Loď byla vytažena z vody až v roce 1982, ale všichni jsme obdivovali její zachovalost. Odpoledne všechny nadchly nákupy v outletu uprostřed města. Kromě toho jsme alespoň ze země mohli obdivovat majestátnost vyhlídkové věže Emirates Spinnaker Tower, jejíž vzhled byl inspirován hotelem Buržd al-Arab v Dubaji. Večer si nás opět vyzvedli naši náhradní rodiče.

Pátého dne jsme po škole dostali certifikáty o úspěšném absolvování kurzu angličtiny, rozloučili se se svými anglickými učiteli a vydali se do hradu Arundel. Ve filmu Frozen (Ledové království) se představil jako sídlo obou princezen, ve skutečnosti se jedná o soukromé sídlo vévody z Norfolku. Po skupinkách jsme procházeli hradem a pozorovali z hradeb přilehlé zahrady. Hrad má velmi majestátní zřízení a je vystavěn na obrovské ploše. Ještě lepší byla zahrada, kterou jsme měli čas si projít celou sami. Když už nebylo co fotit, vyrazili jsme směrem domů do Worthingu.

Brzo ráno v pátek jsme už stáli s kufry u vlakového nádraží a páni řidiči postupně všechno naložili do autobusu. Loučení s hostitelskými rodinami bylo smutné a většina z nás si na své rodiny vzala ještě čísla nebo adresy. Po delší cestě jsme už ale stáli v Londýně u O2 Areny a připravovali se na delší pochod. Přejeli jsme lanovkou na druhou stranu Temže a pokračovali cestou londýnským vlakem. Po výstupu z vlaku už se nám naskytl pohled na Tower Bridge a Tower of London. Tam jsme si vystáli frontu na korunovační klenoty a ještě dlouhou dobu se procházeli po Toweru. Poté jsme přešli Tower Bridge a odebrali se směrem k London Eye. Více než půlhodinovou jízdu v kole jsme si všichni užili a z ptačí perspektivy sledovali postupně Big Ben, Houses of Parliament, Buckingham Palace, St. Paul‘s Cathedral a mnoho dalšího. Po opuštění London Eye jsme už pospíchali k autobusu, kde jsme se již po několikáté přiživili na párcích a spokojeně jsme usedli do autobusu na cestu domů. Za krátkou chvíli jsme i s autobusem vjeli do vlaku u Eurotunelu, kde jsme měli celý jeden vagon pro sebe. Cesta nám přišla krátká, ale vypnutí motoru v autobuse nás donutilo vylézt ven a povídat si na zemi před autobusem. Poté už jsme pokračovali klidnou cestou až do Česka.

Domů jsme přijeli v sobotu okolo 11 hodiny dopolední a všichni jsme ulehli vyčerpaně do postelí.

Později jsme se všichni shodli na tom, že naši páni řidiči, průvodkyně Vendy a Bára a také profesoři byli super, měli absolutně skvělý smysl pro humor a moc jsme si to díky nim užili. Děkujeme!!!

Studenti 03A a 03B

Porgmun 2019

Ve dnech 21. až 24. března se uskutečnil šestý ročník mezinárodní konference PORGMUN, která je pořádána gymnáziem PORG. Tento rok se zúčastnili delegáti ze sedmi různých zemí a dohromady bylo 11 delegací.

Ve čtvrtek jsme se sešli na Malostranském náměstí a společně se vydali na AAU Campus, kde probíhaly registrace. Zahajovací ceremoniál se konal v budově Parlamentu ČR. Na pozvání organizátorů přednášely 3 významné osobnosti české politické scény, aby svými proslovy zahájily konferenci. Jedním z přednášejících byl např. Cyril Svoboda (bývalý šéf KDU-ČSL, ministr zahraničí a nynější poradce Andreje Babiše). Součástí zahajovací ceremonie byla i debata o dialozích, do které se mohli všichni účastníci konference zapojit a projevit svůj názor. Po třech hodinách strávených v budově Parlamentu jsme se konečně setkali s komisemi a společně se vydali na procházku Prahou. Ice breakers (různé hry, během kterých se delegáti mezi sebou seznámí) probíhaly v kavárnách nebo restauracích v centru Prahy. Tento den jsme zakončili okolo osmé hodiny na Gala večeři, pořádané v netradičních prostorách Vnitroblocku.

Pátek a sobotu jsme strávili v krásném AAU Campusu, kde probíhaly práce v komisích. Po té, co jsme se všichni usadili ve svých učebnách, začala nejdůležitější část celé konference – debatování. Delegáti reprezentovali jednotlivé státy a snažili se prosazovat jejich názor, např. delegát Ruské federace v Ekonomické a sociální radě (ECOSOC) mluvil s ruským přízvukem a skoro nikdo až do posledního dne nevěděl, že byl falešný. Vždy po několika hodinách neustálého pracování proběhly tzv. cookie breaks, které trvaly 15 minut, během kterých si studenti mohli dát malou svačinu. Oběd poté probíhal každý den okolo poledne.

V neděli ráno některé komise ještě horlivě debatovaly a hlasovaly o rezolucích. Rady, které měly už vše hotové, udělovaly a plnily tresty za pozdní příchody nebo pozdní odevzdání Position paper (dokument, ve kterém delegát shrnuje názor jeho státu na daný problém). Také jsme si přečetli obsah tzv. ‚Gossip box‘, jelikož během debatování mohli delegáti psát své postřehy o ostatních delegátech a dávali je do krabice, kterou měla každá komise v učebně.
Po obědě jsme se vydali na Magistrát hl. m. Prahy, kde se konal závěrečný ceremoniál. Zde byl prostor pro proslov chairs (studenti moderující debaty v komisích), kteří zrekapitulovali celou konferenci a předali také ceny nejlepším delegátům z komise, které předsedali. Z naší delegace získal toto ocenění Filip Choděra (O7.A).


Konference se nám celkově líbila a myslím si, že mě naučila hodně nových věcí. Příští rok se určitě zúčastníme znovu. Nakonec bychom chtěli poděkovat paní profesorce Plevové, která nás měla na starost, za její trpělivost.

Thi Minh Huyen Bachová, O5.A

Mezinárodní konference EYP v Plzni

Ve dnech 21.3. – 24.3. se šestičlenná delegace z našeho gymnázia zúčastnila Národní výběrové konference evropského parlamentu mládeže v Plzni.

Jmenovitě se jednalo o studenty O6.A (Denis Borek), O6.B (Ladislav Forejt) a O5.B (Zuzana Augustová, Anna Feitová, Matthieu Morin, Kristýna Skočilasová)

Ve čvrtek ráno jsme nastoupili do autobusu a již za hodinu jsme byli na autobusovém nádraží v Plzni, odkud jsme došli na ubytování. Po krátkém zabydlení jsme se seznámili s ostatními delegáty. Bylo příjemné vidět některé známé tváře z předchozích konferencí, ale také poznat nové lidi. Zbytek odpoledne jsme strávili teambuildingem. K večeru se všichni převlékli do formálního oblečení a v plzeňském pivovaru Prazdroj proběhl zahajovací ceremoniál.

V pátek začala ta pravá náplň každé konference. Již od ranních hodin projednávaly jednotlivé komise své rezoluce a snažily se vyřešit nejrůznější problémy. Letošní témata byla zajímavá, ale oproti minulým rokům byla velmi náročná na přípravu a opravdu se ukázalo, kdo si problém pečlivě nastudoval, a kdo jen očima přelétl příručku. Po dobře odvedené práci se každá komise sešla v jiné restauraci a vychutnala si zaslouženou odměnu v podobě společné večeře.

Vytváření rezolucí pokračovalo i v sobotu, ale veškerá práce se zúročila až v neděli na General Assembly (= Valné shromáždění). I zde došlo k rozmanitým debatám a nakonec k hlasování
o schválení rezolucí.

Celá konference byla pečlivě sledována porotou, která delegáty hodnotila, a nakonec vybrala několik z nich, aby se zúčastnili jedné z mezinárodních konferencí. Mezi tyto šťastlivce patří i tři naši delegáti, a to Zuzana Augustová, Ladislav Forejt a Matthieu Morin.

Velké díky patří především paní profesorce Burgonové, za doprovod, organizaci dopravy a zajištění večeře po GA 🙂

Ladislav Forejt, O6.B

Mezinárodní konference GOMUN

Ve dnech 12. až 15. října se odehrál již druhý ročník mezinárodní studentské konference GOMUN, kterou organizují nadšenci z našeho gymnázia. Oproti loňskému pilotnímu ročníku se jednalo o velký posun jak v kvalitě, tak v počtu účastníků, kterých se letos dostavilo více než sto. Hlavním tématem byla Jižní Amerika, debatovalo se například o Venezuele, chudobě, či hromadném odlesňování (to celé v angličtině).

Páteční ranní vstávání plné stresu a obav, zda všechno vyjde podle plánů, nám všem zpříjemnilo zjištění, že se GOMUN dostal do ranních zpráv Radiožurnálu. Přestože se jednalo o pouhých pětatřicet sekund slávy, nikdo se neubránil úsměvu a všichni jsme vyrazili do školy zajistit první přípravy. Po celém dopoledni stráveném skládáním desek, vystřihováním visaček a rychlým dohánění posledních nedodělků, jsme se všichni vydali do Zasedacího sálu Magistrátu hlavního města Prahy, kde měla celá akce vypuknout. Po příchodu všech delegátů a jejich profesorů byla zahájena otevírací ceremonie, během které jsme si vyslechli proslovy od generálního tajemníka konference (Ondra Maršák, septima B) a delegátů reprezentující stálé členy Rady bezpečnosti. Poté následoval přesun do prostorů naší milované školy, kde proběhly Icebreakers – hry, během kterých se delegáti mohli seznámit s ostatními méně formální cestou, než je ve zvyku během zbytku konference. Seznamování jsme zakončili společnými večeřemi po komisích a byli natěšení na všechny ty zážitky, které nás měly následující dny čekat. Nutno dodat, že jich bylo opravdu hodně.

Sobota a neděle se nesly v podobném duchu, proto je shrnu v jednom odstavci. Oba dny probíhaly v budově gymnázia Omská, a tak se některým z nás podařilo splnit si celoživotní sen – strávit ve škole i víkend. Poté, co se delegáti ráno dostavili do školy, proběhla snídaně v podobě domácích vaflí, citronády a baru s ovocnými saláty. Následoval hlavní program celé konference – debatování v komisích. Delegáti (studenti) reprezentovali jednotlivé státy a snažili se prosadit jejich zájmy. Mnohdy nastaly zajímavé, nebál bych se říci až úsměvné situace. Příkladem budiž delegát Číny v Radě bezpečnosti, který snědl kousek boty, aby demonstroval, že obyvatelé Venezuely je nejedí kvůli hladu, nýbrž kvůli tomu, že „rádi experimentují s jídlem“. Inu, být politikem je dnes opravdu nelehké.

V pondělí nás čekalo vyvrcholení veškeré práce, kterou jsme za ty předchozí dny stihli prodebatovat. Na řadu totiž přišlo Valné shromáždění, které se konalo v akademickém salonku VŠE. Všichni účastníci se sešli na jednom místě a snažili se vyvrátit/obhájit jednotlivé rezoluce. Dočkali jsme se několika vyostřených situací a hádek, dokonce i na slzy se dostalo. Věříme však, že se jednalo o slzy štěstí/slzy falešné. Tak, či onak, Valné shromáždění se povedlo a následovala úplně poslední část konference – Závěrečná ceremonie. Během ní byly předány ceny pro nejlepší delegáty, poděkovali jsme všem sponzorům a následovalo promítání krátkého filmu vytvořeného týmem studentských novinářů, kteří celou událost dokumentovali.

Tímto bych chtěl sám za sebe poděkovat lidem, bez kterých by tento nezapomenutelný zážitek nebyl možný. Mezi hlavní organizátory patří kluci ze septim: Ondra Maršák, Ondra Klásek, Martin Dlouhý, Vašek Brdek a já, tedy Filip Choděra. Dále bych chtěl poděkovat paní profesorce Plevové a Burgonové a panu řediteli, kteří za námi celou dobou stáli a trpěli naše každodenní návštěvy a prosby. Lidí však za celým projektem stálo mnohem víc a i ti si zaslouží mé neskonalé díky.

S několikadenním odstupem mohu říci, že se celá akce více než povedla. Dostává se nám mnoho pozitivní vazby i od zahraničních delegátů a to nás těší – o Omské je opět slyšet i ve světě. Právě proto započal organizační tým přípravy na příští rok, který bude ještě větší a lepší!

Filip Choděra

Konference IMUN na Royal Russell School

Ve dnech 18.10.2018 – 23.10.2018 se desetičlenná delegace z našeho gymnázia již potřetí zúčastnila mezinárodní konference RRS IMUN 2018 (Royal Russel School International Model United Nations) v Croydonu.

Jmenovitě se jednalo o studenty O7.A (Filip Choděra, Ondřej Klásek, Jan Campbell, Václav Brdek), O7.B (Kristýna Artlová, Kateřina Choutková, Martin Dlouhý, Ondřej Maršák), G3.B (Nikol Orosová) a O5.B (Kristýna Skočilasová).

Odletěli jsme ve čtvrtek dopoledne a před samotným začátkem konference jsme strávili dva dny v Londýně. Navštívili jsme galerii Tate Modern, vyfotili se na Tower Bridge a na večerní projížďce lodí po Temži jsme obdivovali krásy Londýna zářícího ve tmě.

V sobotu ráno jsme se přesunuli do Croydonu a hned odpoledne proběhla první část práce v komisích – resolution lobbying. Témata byla tento rok opravdu různorodá, od dětských svateb, přes kryptoměny až po jaderné zbraně. Jako zkušení delegáti reprezentující Finsko a Španělsko jsme se mnohokrát chopili slova a spolu s ostatními účastníky konference jsme se snažili přijít na co nejlepší řešení daných problémů. Celou neděli jsme tedy věnovali projednávání rezolucí, na což navazovalo v pondělí a v úterý General Assembly (=Valné shromáždění).

Účast byla letos velmi mezinárodní a během chvil volna jsme měli spoustu času na seznamování a navazování kontaktů. Poznali jsme například studenty ze Španělska, Irska, Řecka nebo Spojených států amerických.

V úterý po obědě jsme si už ale bohužel museli zabalit kufry, dokoupit poslední suvenýry a vlakem se vydat na letiště. Do letadla jsme sice nasedali značně unavení, ale plní zážitků a nových zkušeností.

Velké poděkování patří především paní profesorce Plevové a paní profesorce Říhové za doprovod, skvěle vymyšlený a zvládnutý program a psychickou podporu během celého pobytu. Zpětně také děkujeme paní profesorce Bojkovské, která se ještě během minulého školního roku podílela na přípravách a zařizovala pro nás vše potřebné.

Kateřina Choutková, 07.B

Návštěva Dr Paula Millara, generálního konzula České republiky ve Skotsku

Dne 24.9. naše gymnázium navštívila významná osobnost, Dr Paul Millar, generální konzul České republiky ve Skotsku. Pan Millar za svůj plodný život získal mnoho významných ocenění: prezident republiky mu udělil Medaili za zásluhy, Ministerstvo obrany Plaketu za péči o válečné hroby, Jihočeská univerzita Koubkovu medaili za zásluhy o rozvoj genetiky a Ministerstvo zahraničních věcí cenu Gratias Agit.

Pan konzul se kromě práce vědecké věnuje i práci překladatelské a autorské. Den po návštěvě našeho gymnázia se konal křest nové knihy pana Millara: Znovu Skotsko po česku (pokračování jeho velmi úspěšné knihy Skotsko po česku). To vše zvládá vedle své hlavní činnosti, kterou je práce honorárního generálního konzula, kterou již dvacet let vykonává zdarma.

Charismatický Paul Millar vyprávěl studentům našeho gymnázia velmi poutavou formou o tom, co obnáší post generálního konzula, o zajímavostech a krásách Skotska, jeho odlišnostech i pojítkách s Českou republikou.

Setkání s inspirativní osobností pana konzula v nás všech zanechalo hluboký dojem.

Kateřina Říhová