Archiv autora: Kateřina Říhová

Zájezd do jižní Anglie

V sobotu, 14. října, vyrazily třídy 06.A a 06.B s doprovodem paní profesorky Říhové, Kyliánové, pana profesora Grolla a náčelníka (=průvodce) Pavla na sedmidenní zájezd do jižní Anglie.

První den jsme strávili v Londýně, kde nás zejména zaujal Shakespearův Globe, kterým nás provázel vtipný znalec Shakespeara. Poté následoval rozchod, při kterém jsme se mohli podívat do muzea moderního umění – Tate Modern, ze kterého byl nádherný výhled na celé město. Večer jsme se ubytovali a seznámili s hostitelskými rodinami v Shorehamu.

Druhý den jsme navštívili Hastings, kde nás velmi zaujaly pašerácké jeskyně a pak výlet na nádherné křídové útesy Beachy Head. Třetí den jsme ve městě Brighton viděli palác Royal Pavilion, čtvrť The Lanes a překrásné pláže. Pak jsme popojeli na Hever Castle, rodiště Anny Boleynové, který vypadal jako z pohádky, s nádhernými zahradami, bludišti a jezerem.

Alespoň jednou jsme museli zažít pořádný britský déšť, čímž jsme si ale nenechali zkazit náš předposlední den strávený v přístavním městě Portsmouth. Kvůli nepřízni počasí na vyhlídkové věži Spinnaker nejezdily výtahy. Nedali jsme se odradit a zdolali 560 schodů až na vrchol, kde nám byl odměnou krásný výhled na celý přístav.

Poté už se blížil obávaný konec zájezdu. Ráno jsme se rozloučili s rodinami, se kterými jsme sice strávili jenom večery a brzká rána, kdy jsme spěchali na autobus, ale díky nimž jsme lépe poznali britskou kulturu a jak taková běžná rodina žije. V rodinách, i mimo ně, nás pobavil britský přízvuk a výrazy jako “bloke” and “blimey”.

Před odjezdem jsme se ještě jednou podívali do Londýna. Tentokrát jsme jej viděli z jiného úhlu, a to z lodi na Temži, která nás dovezla až k Londýnskému oku. Dále jsme viděli budovy Parlamentu se slavným zvonem Big Ben, Westminster Abbey, Buckingham Palace, a kdo chtěl tak navštívil Národní galerii na Trafalgarském náměstí a Britské muzeum. Celý zájezd jsme završili závěrečným nákupem na Oxford Street.

Všichni jsme si zájezd velmi užili, moc děkujeme za organizaci tohoto nezapomenutelného zážitku!

Kristina Cassidy, 06.B

Tower Bridge
The Globe
Hever Castle
Beachy Head

Konference MEDMUN v Mentonu

Ve čtvrtek 30.3. se osmičlenná delegace společně s paní profesorkou Pivault Burgonovou vydala do Francie na konferenci MEDMUN. MEDMUN je konference typu MUN (simulace OSN) určená jak pro středoškolské, tak pro vysokoškolské studenty a je pořádána francouzskou univerzitou Sciences Po. Konference se odehrávala v Mentonu, malém městečku na jihu Francie.

Cesta tam nás vyšla v podstatě na celé odpoledne, protože jsme museli přestupovat v Mnichově a posléze jsme ještě z Nice do Mentonu jeli vlakem. Naštěstí cesta proběhla bez větších problémů, a tak jsme večer měli čas obdivovat krásy Mentonu.


Vše začalo další den v nádherném kulturním domě Palais de l’Europe. Tam jsme si poslechli úvodní řeč od organizátorů a také od francouzské diplomatky Anne-Claire Legendre. Po skončení zahajovacího ceremoniálu se všichni účastníci přesunuli na univerzitní kampus, kde se poté odehrával zbytek konference. V pátek se ještě nedebatovalo, ale delegáti se spíše seznamovali s ostatními ve svých komisích. Páteční den byl zakončen večerní párty v Casinu Barrière.

Sobota již byla celá zasvěcená debatám. Různé komise se věnovaly různým tématům, od geneticky modifikovaných organismů, přes drogové kartely v Latinské Americe, až po válku v Íránu v roce 2009. Delegáti bez přestávky celý den debatovali, někdy i o dost absurdních tématech. Sobotní den byl také zakončen večerní párty, tentokrát na pláži.

Poslední den konference byl opět plný žhavých debat, v některých případech až vyhrocených hádek. Výsledkem dvoudenního snažení všech delegátů byly ve všech komisích dvě rezoluce, jádro celé OSN. Odpoledne se všichni přesunuli na závěrečný ceremoniál, opět do Palais de l’Europe.

Po skončení jsme se ještě vydali na krátký výlet do Monaka, které od nás bylo přibližně 10 minut vlakem. Vzhledem k jeho velikosti jsme ho za večer stihli projít skoro celé.

Závěrečný den našeho výletu začal brzy, protože jsme měli ještě v plánu projít město Nice než odletíme. Vydali jsme se i na místní kopec, kde jsme měli celé město jako na dlani. Zajímavým zážitkem byl také místní bleší trh, kde jsme smlouvali a nakoupili suvenýry. Cesta do Prahy byla podstatně delší kvůli pětihodinovému přestupu v Mnichově. Někteří z nás se zde aspoň vyspali a jiní zase najedli. Až na to, že kufr jedné členky výpravy málem skončil ve Frankfurtu místo v Mnichově, se cesta obešla bez dalších problémů a do Prahy jsme všichni přiletěli živí a zdraví.

Adam Novák (O6.A)

Národní výběrová konference Evropského parlamentu mládeže v Kolíně

Ráno dne 23. března se vydala naše školní delegace do Kolína na Národní výběrovou konferenci Evropského parlamentu mládeže (Evropský parlament mládeže neboli European Youth Parliament je nezisková organizace pořádající různé konference a jiné studentské vzdělávací akce v angličtině). Na tuto konferenci bylo vybráno 8 našich studentů, kteří předvedli na předchozí Regionální výběrové konferenci v Hradci Králové výraznou schopnost diskutovat, pracovat v týmu a veřejně vystupovat.

Celý první den byl věnován teambuildingu. Nejdříve jsme hráli hry se všemi delegáty a organizátory na vytvoření společné přátelské atmosféry. Později jsme byli rozděleni do jednotlivých tematických komisí (pracovních skupin). Naši studenti mohli být vidět v komisích na dopravu, rozvoj, umělou inteligenci nebo občanské svobody. Následovaly hry na stmelení kolektivu v daných komisích. Na závěr úvodního dne jsme měli večeři v rámci Global village. Každá zúčastněná delegace měla přidělenou nějakou zemi světa a následně si připravila stánek s tradičním jídlem pro danou zemi, v našem případě to bylo Mexiko.

Druhý den jsme se pustili do samotného debatování. Na EYP konferencích se řeší aktuální problémy, se kterými se potýká Evropský parlament ve skutečnosti. Několikačlenné komise řešily potíže jako ochranu nezávislé žurnalistiky, gender pay gap, autorská práva a umělá inteligence, reintegrace trestanců a další. Diskuze nad takto komplexními tématy jsme věnovali celý pátek a sobotu. Výsledkem naší práce byla rezoluce, dokument popisující danou problematiku a navrhovaná řešení.

Poslední den jsme představovali naše rezoluce ostatním delegátům a hlasovali jsme o v nich navržených řešeních na tzv. valném shromáždění (General Assembly). Po hodinách proslovů, dotazů, připomínek, diskuzí a názorů se všem komisím podařilo obhájit své rezoluce. Celé čtyři dny uplynuly jako voda, předaly nám spoustu nezapomenutelných vzpomínek a seznámily nás se spoustou nových, skvělých lidí.

Veronika Vrbová, O7.A

Regionální výběrová konference EYP v Hradci Králové

Ráno dne 11. listopadu se studenti sešli na pražském vlakovém nádraží a vyjeli směr Hradec Králové, kde na ně čekala regionální konference EYP CZ probíhající v anglickém jazyce. EYP (neboli European Youth Parliament, v překladu Evropský parlament mládeže) je nezisková organizace pořádající různé konference a jiné vzdělávající akce pro studenty.

Celý první den jsme věnovali hraní poznávacích her, a to nás s ostatními delegáty stmelilo a naladilo na skvělou přátelskou atmosféru. Na závěr úvodního dne jsme měli večeři v rámci Eurovillage. Probíhalo to tak, že každé zúčastněné delegaci byla přidělena nějaká evropská země a následně si připravili stánky s tradičním jídlem, v našem případě to bylo Španělsko.

Druhý den jsme se pustili do samotného debatování. Na EYP konferencích se řeší současné problémy, se kterými se potýká Evropský parlament v reálném životě. Byli jsme rozděleni do komisí, kde několikačlenná skupina lidí řešila potíže jako energetická krize, neférové podmínky v mezinárodním obchodě, moderní otroctví, právo na interupci, šíření exotických nemocí z cizích krajin a další. Diskutovat takto vážná témata není lehké, ale přesto jsme došli k několika způsobům řešení, a ty jsme sepsali do rezolucí.

Po tomto náročném dni jsme se potřebovali trochu odreagovat a naštěstí byl pro nás připravený večerní program v podobě diskotéky. Měli jsme se převléknout do nejrůznějších kostýmů. V našem podání silně dominovalo zastoupení různých verzí zpěvačky Taylor Swift, ale objevily se i různé jiné filmové postavy, řečtí bohové a mnoho dalších.

Poslední den jsme před všemi delegáty představili naše rezoluce a hlasovali jsme o nich na tzv. valném shromáždění (General Assembly). Po hodinách obrovského množství dotazů, připomínek, názorů a dohadů si několik komisí dokázalo obhájit své rezoluce. Tyto tři dny uběhly jako voda, ale budeme na ně s radostí vzpomínat a doufáme, že se co nejvíce z nás zúčastní i národní výběrové konference v Kolíně.

Nikol Príhodová O5.B

Mezinárodní konference GOMUN

Mezi dny 4. až 7. listopadu 2022 se na naší škole konala mezinárodní konference simulující OSN – GOMUN. Konference se zúčastnilo přes 200 účastníků z celého světa, kteří v rozmezí 4 dní debatovali o nejpalčivějších celosvětových problémech.

Konference začala v pátek na Magistrátu hl. města Prahy zahajovací ceremonií, na které kromě hlavních organizátorů vystoupili mladý delegát do OSN Pavel Linzer, politolog a spisovatel Jiří Pehe a Kryštof Stupka, aktivista a další mladý delegát do OSN. Poté se studenti v předem rozdělených komisích přesunuli do centra Prahy, kde se věnovali seznamování.

Další dva dny se studenti účastnili hlavní náplně celé konference, debatování o jimi vybraných tématech. Každý student zastával názor jiné země a společně se snažili najít řešení, které poté sepisovali do rezolucí. Mezi 13 diskutovanými tématy byly např. konflikt o Náhorní Karabach, studená válka mezi Saúdskou Arábií a Íránem, reakce na přírodní krize. Tento rok byly vytvořeny také dvě speciální komise Future: Legal, komise, která se posunula o 50 let dopředu, aby vyřešila přelidnění a ustavila podmínky genetické modifikace, a Historické Rady bezpečnosti, která se naopak přesunula o několik tisíc let zpět, aby předešla Trojské válce. Nedělní program byl zakončen již tradičním plesem na Masarykově koleji v Dejvicích.

Celá akce byla zakončena v pondělí znovu na Magistrátu, kde se všechny rezoluce prodiskutovaly na Valném shromáždění. I přes únavu všech zúčastněných vznikaly zajímavé debaty, do kterých zasahovali i třeba řečtí bohové z historické komise.

GOMUN 2022 se i přes některé neočekávané situace povedl. Za celý organizační tým bychom chtěli poděkovat všem adminům a učitelům, kteří si našli čas a ohromně nám pomohli s organizováním celé konference.

Za organizační tým

Adam Kryhut, 06.B

Zájezd do Londýna a okolí

Předposlední zářijový týden (19. – 24.9.) se u většiny studentů septimy B a A nesl v duchu poznávání britské kultury a nových míst. Společně jsme za doprovodu profesorského tria Fialová-Pivault Burgonová-Bruner vycestovali do Londýna a jeho blízkého okolí.

V pondělí po vyučování pro nás přijel autobus s průvodkyní Bárou, tu většina účastníků znala ze zájezdu v tercii na jih Anglie. Po naložení zavazadel nezbývalo než zamávat paní profesorce Plevové a mohlo se vyrazit do Velké Británie.

V brzkých ranních hodinách jsme konečně dorazili do Londýna, a tak jsme mohli začít poznávat velkoměsto. Podívali jsme se na některé z památek – Tower Bridge a Katedrála sv. Pavla – moderní část londýnského centra a mnoho dalšího. K večeru jsme se přesunuli do Croydonu – jedné z částí Londýna – kde na nás čekaly hostitelské rodiny.

Další den se vyrazilo do Oxfordu, nejprve na místní univerzitu. Zde jsme měli prohlídku s audioprůvodcem. Poté nás čekal rozchod ve městě – někteří se zde vrhli na nakupování, jiní radši poznávali památky. A tím také skončil program a jelo se zpět do Croydonu a následně do rodin.

Cílem čtvrtého dne byl Stonehenge, kam jsme dorazili asi po dvou hodinách jízdy autobusem. Následně jsme se jiným autobusem přepravili asi čtyři kilometry přímo k historické památce a mohli obdivovat onu krásu. Abych byl upřímný, kameny jsem čekal větší 😐 Ty, které bolely nohy, zpět odvezl autobus, zbytek se vydal pěšky k Návštěvnickému centru, odkud jsme předtím vyráželi. Dalším místem, které jsme navštívili, byla katedrála v Salisbury. V centru nás již tradičně čekal rozchod a následně cesta zpět do rodin.

Poslední den ve Velké Británii jsme strávili opět v jejím hlavním městě. Tentokrát všechny čekal brzký budíček, protože bylo potřeba zabrat místo na londýnském parkovišti, a tak jsme byli v Londýně poměrně brzy. Ještě lehce rozespalí jsme navštívili další památky – Alžbětinu věž, ve které se nachází zvon Big Ben, Dover House, Park sv. Jakuba a další. Samozřejmě nesměla chybět jízda metrem a následný rozchod v centru.

Po třech hodinách jsme se znovu sešli a mohli vyrazit k autobusu. A pak hurá do Prahy. Cesta se nám v Německu prodloužila asi o 5 hodin kvůli koloně, a tak jsme dorazili až v pozdních odpoledních hodinách.

I přesto jsme si výlet velmi užili, velký vděk za organizaci a doprovod patří paní profesorce Failové, paní profesorce Pivault Burgonové a panu profesorovi Brunerovi. Také děkujeme naší průvodkyni Báře, která využila všech svých právních znalostí a dokázala nás efektivně protáhnout přes britsko-francouzské hranice, že jsme dokonce stihli dřívější vlak v Eurotunelu.

Tomáš Vlasák (O7.B)

Cesta za Williamem Shakespearem

Jednoho krásného dne, padajícího však na jedenácté září, se třídy G3.B a G3.A pod dozorem paní profesorky Plevové, Kadlecové, profesora Dvořáka a průvodkyně Báry vydaly na pětidenní poznávací zájezd do právě truchlící Anglie.

Po dlouhé a vyčerpávající cestě autobusem jsme první den trávili v univerzitním městečku Oxford.

Začali jsme nákupem v Tescu, kde jsme byli obeznámeni s tím, co obnáší “meal deal”, a vyrazili na jízdu v lodičkách po Cherwellu. Poté jsme se přemístili přímo na univerzitu, kterou jsme si s audioprůvodci prošli. Během prohlídky jsme mohli obdivovat místa (zejména jídelnu a schodiště), která inspirovala tvůrce filmů o Harry Potterovi. Zbytek dne byl vyplněn procházkou po centru a následně jsme odjeli do Londýna, kde jsme byli ubytováni v hostitelských rodinách.

Druhý den jsme se, již se svačinou od našich hostitelů, přesunuli do Stratfordu nad Avonou. Nejprve jsme navštívili Shakespearovo muzeum a jeho rodný dům se zahradou. Následně jsme se přemístili na motýlí farmu, kde nás provedl místní pracovník. Nejen že všude poletovali krásní motýli, ale v jedné z částí pavilonu chovali i jiné hmyzí a plazí druhy, které si dokonce někteří z nás mohli vzít do vlastních rukou.

Dva finální dny, pokaždé s jinak obloženým toustem na svačinu, jsme strávili v Londýně. První den jsme zahájili plavbou lodí po Temži, odkud jsme mohli vidět Tower Bridge a Tower of London. Navštívili jsme jak London Eye s majestátním výhledem na celé město, tak i toalety v National Gallery s doposud polévkou neposkvrněným obrazem Slunečnice od Gogha. K Buckinghamskému paláci ani Westminsterskému opatství jsme se kvůli bezpečnostním opatřením bohužel nedostali.

Při prohlídce divadla the Globe druhý den jsme získali úžasného průvodce, který nám poutavě odvyprávěl celou jeho historii od založení až dodnes a nezapomněl zmínit ani zajímavé momenty ze života W. Shakespeara. Stihli jsme také navštívit uměleckou galerii Tate Modern a jít kolem fronty lidí čekajících několik hodin na poslední rozloučení s královnou. Cítila jsem k nim za tu trpělivost upřímný obdiv.

Všechny dny nás naštěstí doprovázelo hezké počasí, ale výlet se chýlil ke konci a nás zase čekala dlouhá cesta domů.

Tímto bych ráda za všechny moc poděkovala profesorům a průvodkyni Báře za krásně zorganizovanou akci, při které jsme měli možnost společně trávit školní čas ve městech jako jsou Londýn, Oxford a Stratford.

Andrea Tvrdíková, G3.B

Zájezd do jižní Anglie

V termínu 9.-16.9. jsme se vydali na poznávací zájezd do jižní Anglie. Společně se sextou B s námi jely i profesorky Fialová, Říhová a Pivault Burgonová; a také oranžová Máňa (tak přezdíval pan průvodce našemu autobusu). První den v Anglii jsme zahájili prohlídkou města Portsmouth, podívali jsme se i na vyhlídkovou věž Spinnaker Tower a projeli se lodí kolem města. K večeru jsme po náročné cestě konečně dorazili do našich hostitelských rodin.

Druhý den ráno nás Máňa opět vyzvedla a my se vydali do nedalekého města Brighton. Plán byl jasný. Prošli jsme Lanes, což jsou malebné uličky, kde jsou různé obchody, a zamířili k bývalé královské rezidenci, k Royal Pavilion. Poté následovala cesta na Hever Castle. V jeho krásném areálu jsme strávili zbytek odpoledne.

Následující dny jsme navštívili město Winchester, známý přírodní úkaz Stonehenge a nedaleké Salisbury. Lodí jsme se projeli na Isle of Wight, kde jsme navštívili Osborne House, sídlo královny Viktorie s krásnými zahradami, honosným domem a dokonce i soukromou pláží. Bohužel nás doprovázelo typické anglické počasí, takže deštník byl opravdu potřeba.  Při návštěvě města Hastings jsme nejdříve zavítali do pašeráckých jeskyň a dozvěděli se o jejich bohaté historii. S Máňou jsme se také podívali do dalšího přímořského městečka Eastbourne. Nejlepším zážitkem byly útesy Seven Sisters, kde jsme se procházeli za sluníčka a kde se při západu pár odvážlivců smočilo i v moři.

Poznávací zájezd se chýlil ke konci a nám ještě chybělo prozkoumat krásy Londýna. Začali jsme plavbou po Temži a vystoupili pod Big Benem. Bohužel den před naším odjezdem z České republiky zemřela královna Alžběta II., takže se centrum Londýna připravovalo na její pohřeb. Prošli jsme přes Westminster až k Buckinghamskému paláci, dále jsme pokračovali na Trafalgarské náměstí, přes China Town až na Oxford Street, kde nás čekal rozchod. Vyzkoušeli jsme si jízdu v Londýnském metru a dojeli na vyhlídku z mrakodrapu, kde jsme Londýn měli jako na dlani. Pak už nás čekal přesun k Máně, kde jsme si dali párky, které nám zařídili páni řidiči, a vyrazili jsme domů. Bohužel..

Zájezd měl velmi nabitý program, ale my díky tomu poznali velký kus jižní Anglie. Myslím, že můžu mluvit za všechny účastníky – zájezd jsme si opravdu moc užili. Obrovský dík patří našim krásným profesorkám, pánům řidičům za bezpečí po celý zájezd a samozřejmě panu průvodci (přezdívaný Náčelník), bez něj by to nebylo ono!

Tereza Halouzková (O6.A)