Archiv autora: Kateřina Říhová

MERIMUN 2022

Ráno 17.6. se delegace z Omské sešla u Městské Knihovny Prahy s doprovodem, paní profesorkou Fialovou. Právě začínala zahajovací ceremonie konference MeriMUN. Při té se studenti dozvěděli, co je následující tři dny čeká a slyšeli zajímavé projevy od velvyslance Indie, pana Hemanta Harishchandra Kotalwar a členky Pirátské strany, Markéty Gregorové. Den byl ukončen ve škole Meridian International School. Zde probíhaly krátké rozehřívací debaty, a pak už vážnější debaty zaměřené na jednotlivá témata komisí, např. práva Uyghurů v Číně nebo ukrajinsko-ruský konflikt.

Druhý den pokračovaly debaty, při nichž studenti psali rezoluce o daných tématech a večer byl dlouho očekávaný Social Event. Třetí den se konala poslední krátká debata v komisích a přesun do Kulturního domu Krakowa, kde se konala závěrečná debata všech komisí a závěrečná ceremonie. Jeden z našich studentů se úspěšně umístil a získal cenu „honorable mention“.
Konference se nezúčastnili studenti z naší školy pouze jako delegáti, ale také jako chaiři, neboli moderátoři debaty. Konferenci jsme si velmi užili a těšíme se na další.

Kristina Cassidy, Veronika Rysová, Nikol Príhodová – O4.B

Mezinárodní konference PORGMUN

Ve dnech 31. března až 3. dubna 2022 se skupina zástupců naší školy zúčastnila mezinárodní konference PORGMUN, kterou pořádá Nový PORG v prostorách Thurn-Taxisova paláce v centru Prahy. Pro mnoho účastníků byl PORGMUN první prezenční konferencí od začátku koronavirové pandemie. Delegace z Omské byla zdaleka nejpočetnější skupinou na konferenci.

Celá událost začala slavnostním zahájením, které se konalo ve čtvrtek na Magistrátu hlavního města Prahy. Po zahájení jsme se přesunuli do komisí, se kterými jsme se zbytek odpoledne více poznávali. Večer se konala slavnostní večeře v kostele sv. Anny.

V pátek a sobotu jsme debatovali o tématech našich komisí, která byla určena před konferencí. Oba dva dny probíhaly v duchu vášnivých debat a argumentací s ostatními delegáty. Cílem bylo najít taková řešení, která by byla přínosná pro všechny.

Poslední den se již tradičně konal závěrečný ceremoniál. Zde jsme si poslechli projev váženého hosta konference, po němž následovalo předání cen nejlepším delegátům v jednotlivých komisích a poděkování organizátorům. Na tomto místě bych chtěl za všechny poděkovat paní profesorce Plevové, která nás na akci doprovázela. Celá naše delegace si konferenci velmi užila a několik studentů dokonce získalo ocenění Honorable Mention.

Marek Řezníček, O5.B

Spolupráce s Českou televizí na projektu Dáme to! tipy k maturitě

Studenti maturitních ročníků našeho gymnázia spolupracovali s Českou televizí na projektu Dáme to! tipy k maturitě. Tento projekt má za cíl pomoci maturantům při přípravě na didaktické testy z českého a anglického jazyka a matematiky. Naši studenti řešili ukázkové maturitní úlohy z anglického jazyka.

Tento projekt je dostupný na webovém vzdělávacím portálu ČT edu: https://edu.ceskatelevize.cz/porad/dame-to

Regionální konference EYP v Liberci

Ve dnech 22.-24. října se 14členná delegace Gymnázia Omská zúčastnila 9. výběrového kola regionální konference Europian Youth Parliament (EYP) v Liberci.

Studenti tříd O5A, O5B, O6B a G2B rozděleni do 7 komisí během konference diskutovali v angličtině o aktuálních evropských i globálních otázkách a výzvách ve snaze najít vhodná řešení. Letošními tématy byly například uhlíkové emise a vznik tzv. ‘Smart Cities’, budoucnost evropského vesmírného průzkumu, ženy v terorismu, kybernetická bezpečnost a další. Delegáti tak měli možnost rozvíjet své komunikační schopnosti, kritické myšlení, organizační dovednosti, schopnosti argumentace, rétoriku, vedení lidí, práci v týmu a cizí jazyky.

Z nejméně 80 konkurentů z ostatních škol naše delegace uspěla a více než polovina našich delegátů postoupila do čtyřdenní Národní výběrové konference, která se uskuteční na jaře v Pardubicích.

Mia Majorská (O5A)

Mezinárodní konference GOMUN

Ve dnech 5. – 8. listopadu 2021 se uskutečnil již pátý ročník mezinárodní konference GOMUN. Tato studentská simulace OSN už má na naší škole svou tradici, ale kvůli koronaviru byla organizace letošního ročníku značně nejistá. I přes obavy, že se jako minulý rok bude muset akce přesunout do online prostoru, se nakonec konala naživo.

Vše začalo v pátek na Magistrátu hl. města Prahy zahajovací ceremonií, na které vystoupili jak hlavní organizátorky celé akce, tak i řečníci generál Petr Pavel a Michal Broža působící v OSN. V druhé půlce dne jsme se přesunuli do prostor naší školy a již rozdělení do komisí jsme se věnovali seznamovacím aktivitám.

Celou sobotu a neděli probíhaly debaty v komisích. Každý student reprezentoval nějaký stát a při diskuzi zastupoval jeho názory na daná témata. Cílem každé komise bylo přinést řešení jí probíranému problému. Řešil se například konflikt v Sýrii, znečištění životního prostředí, rasismus nebo Izraelsko-palestinský konflikt. Hlavní náplní přestávek mezi debatami bylo pojídání vaflí, které připravovali naši úžasní admini. Neděle byla zakončena již tradičním plesem na Masarykově koleji.

V pondělí jsme se opět přemístili na Magistrát hl. m. Prahy, kde probíhala tzv. General Assembly, během níž nastala vyhrocená diskuse týkající se rezolucí schválených v jednotlivých komisích. Proti očekávání se zde postavili delegáti Velké Británie a USA do opozice a začalo to vypadat, že vlastně za všechny problémy může Amerika, a tudíž by nejlepším řešením bylo vrácení území původním obyvatelům kontinentu. Od delegáta Číny jsme se také dozvěděli o pokojných táborech pro Ujgury, kde se věnují aktivitám jako zpěv nebo meditace a učí se začlenění do čínské společnosti. Po odmítnutí omluvy za svůj kontroverzní výrok bylo většinou přítomných odhlasováno cenzurování delegátky Izraele na dvě minuty. Celá konference byla zakončena závěrečnou ceremonií.

I přes psychické vypětí a kritický nedostatek spánku organizačního týmu se celá akce velmi vydařila. Letošního ročníku se kvůli koronavirové situaci sice zúčastnilo méně delegátů, než je zvykem, přesto se na konferenci sjeli studenti z celé Evropy. Přivítali jsme například delegaci z Litvy nebo Španělska a velkým úspěchem byl také rekordní počet účastníků z Gymnázia Omská, z nichž si někteří odnesli ocenění „Best delegate“ nebo „Best newcomer“. Věřím, že i letošní GOMUN byl pro všechny nezapomenutelným zážitkem a zase se brzy uvidíme.

Kateřina Dlouhá, O6.B