MERIMUN 2022

Ráno 17.6. se delegace z Omské sešla u Městské Knihovny Prahy s doprovodem, paní profesorkou Fialovou. Právě začínala zahajovací ceremonie konference MeriMUN. Při té se studenti dozvěděli, co je následující tři dny čeká a slyšeli zajímavé projevy od velvyslance Indie, pana Hemanta Harishchandra Kotalwar a členky Pirátské strany, Markéty Gregorové. Den byl ukončen ve škole Meridian International School. Zde probíhaly krátké rozehřívací debaty, a pak už vážnější debaty zaměřené na jednotlivá témata komisí, např. práva Uyghurů v Číně nebo ukrajinsko-ruský konflikt.

Druhý den pokračovaly debaty, při nichž studenti psali rezoluce o daných tématech a večer byl dlouho očekávaný Social Event. Třetí den se konala poslední krátká debata v komisích a přesun do Kulturního domu Krakowa, kde se konala závěrečná debata všech komisí a závěrečná ceremonie. Jeden z našich studentů se úspěšně umístil a získal cenu „honorable mention“.
Konference se nezúčastnili studenti z naší školy pouze jako delegáti, ale také jako chaiři, neboli moderátoři debaty. Konferenci jsme si velmi užili a těšíme se na další.

Kristina Cassidy, Veronika Rysová, Nikol Príhodová – O4.B