Národní výběrová konference Evropského parlamentu mládeže v Kolíně

Ráno dne 23. března se vydala naše školní delegace do Kolína na Národní výběrovou konferenci Evropského parlamentu mládeže (Evropský parlament mládeže neboli European Youth Parliament je nezisková organizace pořádající různé konference a jiné studentské vzdělávací akce v angličtině). Na tuto konferenci bylo vybráno 8 našich studentů, kteří předvedli na předchozí Regionální výběrové konferenci v Hradci Králové výraznou schopnost diskutovat, pracovat v týmu a veřejně vystupovat.

Celý první den byl věnován teambuildingu. Nejdříve jsme hráli hry se všemi delegáty a organizátory na vytvoření společné přátelské atmosféry. Později jsme byli rozděleni do jednotlivých tematických komisí (pracovních skupin). Naši studenti mohli být vidět v komisích na dopravu, rozvoj, umělou inteligenci nebo občanské svobody. Následovaly hry na stmelení kolektivu v daných komisích. Na závěr úvodního dne jsme měli večeři v rámci Global village. Každá zúčastněná delegace měla přidělenou nějakou zemi světa a následně si připravila stánek s tradičním jídlem pro danou zemi, v našem případě to bylo Mexiko.

Druhý den jsme se pustili do samotného debatování. Na EYP konferencích se řeší aktuální problémy, se kterými se potýká Evropský parlament ve skutečnosti. Několikačlenné komise řešily potíže jako ochranu nezávislé žurnalistiky, gender pay gap, autorská práva a umělá inteligence, reintegrace trestanců a další. Diskuze nad takto komplexními tématy jsme věnovali celý pátek a sobotu. Výsledkem naší práce byla rezoluce, dokument popisující danou problematiku a navrhovaná řešení.

Poslední den jsme představovali naše rezoluce ostatním delegátům a hlasovali jsme o v nich navržených řešeních na tzv. valném shromáždění (General Assembly). Po hodinách proslovů, dotazů, připomínek, diskuzí a názorů se všem komisím podařilo obhájit své rezoluce. Celé čtyři dny uplynuly jako voda, předaly nám spoustu nezapomenutelných vzpomínek a seznámily nás se spoustou nových, skvělých lidí.

Veronika Vrbová, O7.A