Cesta za Williamem Shakespearem

Jednoho krásného dne, padajícího však na jedenácté září, se třídy G3.B a G3.A pod dozorem paní profesorky Plevové, Kadlecové, profesora Dvořáka a průvodkyně Báry vydaly na pětidenní poznávací zájezd do právě truchlící Anglie.

Po dlouhé a vyčerpávající cestě autobusem jsme první den trávili v univerzitním městečku Oxford.

Začali jsme nákupem v Tescu, kde jsme byli obeznámeni s tím, co obnáší “meal deal”, a vyrazili na jízdu v lodičkách po Cherwellu. Poté jsme se přemístili přímo na univerzitu, kterou jsme si s audioprůvodci prošli. Během prohlídky jsme mohli obdivovat místa (zejména jídelnu a schodiště), která inspirovala tvůrce filmů o Harry Potterovi. Zbytek dne byl vyplněn procházkou po centru a následně jsme odjeli do Londýna, kde jsme byli ubytováni v hostitelských rodinách.

Druhý den jsme se, již se svačinou od našich hostitelů, přesunuli do Stratfordu nad Avonou. Nejprve jsme navštívili Shakespearovo muzeum a jeho rodný dům se zahradou. Následně jsme se přemístili na motýlí farmu, kde nás provedl místní pracovník. Nejen že všude poletovali krásní motýli, ale v jedné z částí pavilonu chovali i jiné hmyzí a plazí druhy, které si dokonce někteří z nás mohli vzít do vlastních rukou.

Dva finální dny, pokaždé s jinak obloženým toustem na svačinu, jsme strávili v Londýně. První den jsme zahájili plavbou lodí po Temži, odkud jsme mohli vidět Tower Bridge a Tower of London. Navštívili jsme jak London Eye s majestátním výhledem na celé město, tak i toalety v National Gallery s doposud polévkou neposkvrněným obrazem Slunečnice od Gogha. K Buckinghamskému paláci ani Westminsterskému opatství jsme se kvůli bezpečnostním opatřením bohužel nedostali.

Při prohlídce divadla the Globe druhý den jsme získali úžasného průvodce, který nám poutavě odvyprávěl celou jeho historii od založení až dodnes a nezapomněl zmínit ani zajímavé momenty ze života W. Shakespeara. Stihli jsme také navštívit uměleckou galerii Tate Modern a jít kolem fronty lidí čekajících několik hodin na poslední rozloučení s královnou. Cítila jsem k nim za tu trpělivost upřímný obdiv.

Všechny dny nás naštěstí doprovázelo hezké počasí, ale výlet se chýlil ke konci a nás zase čekala dlouhá cesta domů.

Tímto bych ráda za všechny moc poděkovala profesorům a průvodkyni Báře za krásně zorganizovanou akci, při které jsme měli možnost společně trávit školní čas ve městech jako jsou Londýn, Oxford a Stratford.

Andrea Tvrdíková, G3.B