Matematicko-fyzikální kurz

Se začátkem dubna také začal i matematicko-fyzikální kurz, který měl opět za cíl prohloubit znalosti studentů výběrového gymnázia v oblasti matematiky a fyziky, avšak k těmto předmětům se částečně přidala i chemie. Tentokrát se kurz konal pod vedením paní profesorky Koubkové, pana profesora Nikitina a náčelníka výpravy pana profesora Bojkovského.

V neděli 2. dubna jsme v odpoledních hodinách vyrazili směr Lhotka u Mělníka, kde jsme byli následující čtyři dny ubytováni, a abychom rozproudili naše mozkové závity hned na začátku, museli jsme se podle speciálního klíče rozdělit do tří týmů, ve kterých jsme po zbytek kurzu soutěžili. Tentýž večer jsme si ještě zahráli různé matematické a logické hry.

Následující dopoledne se neslo ve sportovním duchu – vyzkoušeli jsme si pro většinu doposud neznámou hru kubb, ve které bylo cílem v týmu postupně sestřelit dřevěné kvádry a nakonec i krále. Nutno podotknout, že někteří zvolili poměrně ofenzivní strategii. Po výtečném obědu jsme si mohli zkrátit volnou chvíli počítáním různých matematických a fyzikálních příkladů. Odpoledne na nás čekala hra složená z matematických šifer, ovšem mnohem více jsme se zapotili při kubbovém turnaji. Večerní program se nesl v duchu společenských her, kde nechyběla také všemi oblíbená pantomima. Tuto část jsme si velmi užili a pomyslnou tečkou za večerem byla 3D skládačka z dílny pana profesora Nikitina.

Úterý jsme zahájili fyzikálním pokusem, který se bohužel kvůli nepříznivým venkovním podmínkám nepovedl 🙁 Následovala procházka po blízkém okolí, kde každý tým vyznačil dvoukilometrovou trasu s pěti úkoly. Odpoledne ji pak jiný tým prošel a postupně plnil jednotlivé úkoly . Zbývající čas před večeří jsme strávili hraním kroketu.

Poslední ráno bylo věnováno fyzikálnímu pokusu, který si každý tým během pobytu pečlivě připravoval, a následovalo vyhlášení vítězného týmu celého kurzu. Vítězem se letos stal tým Promarněný potenciál, na děleném druhém místě stanuly týmy 23 a 3,75 vrutů na druhou. A pak nezbývalo než uklidit chatky a vyrazit zpět do Prahy. Kurz jsme si všichni velice užili a mimo spousty nevšedních zážitků si každý účastník domů odvezl i nové matematicko-fyzikální znalosti.

Za O7.B

Tomáš Vlasák