Archiv autora: Tomáš Horák

Ukončení přijímání

Milí rodiče,

kapacita nových prim a prvního ročníku je naplněna.

Děkujeme za spolupráci a trpělivost.

V pondělí 30.5. jsme předali odvolání, kterým jsme nemohli z kapacitních důvodů vyhovět, nadřízenému správnímu orgánu.

Přejeme vašim dětem mnoho úspěchů a hlavně mnoho zdraví a pohody!

Počet přihlášek

Počet podaných přihlášek k přijímacím zkouškám na naši školu pro školní rok 2022/2023 je následující: čtyřleté vzdělávání 176, osmileté vzdělávání 319.