Archiv autora: Tomáš Horák

Vlastivědná vycházka

V pátek 6. prosince 2019 vyšli studenti sekundy A a B na vlastivědnou vycházku jako připomínku událostí 17. listopadu 1939 a 1989. Z Albertova přes Plaveckou ulici, Rašínovo nábřeží, Masarykovo nábřeží až na Národní třídu. Cestou jsme se zastavili i například na těchto místech: Emauzy, Hlávkova kolej, Tančící dům, pomník a dům Aloise Jiráska, Hlahol, Mánes, Goethe institut, Slovanský ostrov a Žofín, Národní divadlo. Vycházku jsme zakončili u Kaňkova domu a Mikulandské ulice.

Beseda s Karlem Schwarzenbergem

V pondělí 30.září 2019 jsme na naší škole přivítali vzácnou návštěvu – bývalého ministra zahraničí a v současnosti poslance Parlamentu ČR pana Karla Schwarzenberga.

V rámci zhruba 1,5 hodinové besedy se studenti nejen maturitních ročníků, ale i zájemci z jiných tříd mohli pana poslance zeptat v podstatě na cokoliv. Zazněly jak otázky týkající se aktuálních politických témat, tak i témat osobnějších. Pan poslanec nás několikrát rozesmál svým neopakovatelným humorem.

Myslím, že toto setkání bylo velmi zajímavé a pro všechny zúčastněné obohacující.

Studentské volby do evropského parlamentu

Studentské volby do Evropského parlamentu 2019 probíhaly ve dnech 7. a 9. května. Studenti vybírali ze 39 stran, hnutí a koalic. Výsledky v řádném termínu odevzdalo 246 škol, z toho 134 gymnázií, 90 středních odborných škol (SOŠ) a 22 učilišť (SOU). Ve volbách zvítězila Česká pirátská strana. Výsledky zde

Naše škola se do tohoto projektu také zapojila. U nás zvítězila STAN a TOP 09. Zklamáním byla volební účast studentů. Celkem přišlo volit asi 30% oprávněných voličů.

Časový harmonogram přijímacích zkoušek

Časový harmonogram jednotlivých zkoušek v rámci přijímacích zkoušek.

Osmileté vzdělávání (platí pro oba termíny). V přestávkách mezi jednotlivými zkouškami uchazeči neopouští budovu školy!

Matematika Český jazyk Anglický jazyk
8:30 – 10:00 10:50 – 12:10 12:40 – 13:30

Čtyřleté vzdělávání (platí pro oba termíny). V přestávce mezi zkouškami z matematiky a českého jazyka uchazeči neopouští budovu školy!

Matematika Český jazyk
8:30 – 10:00 10:50 – 12:10

Workshop pravěk

V předposledním říjnovém týdnu se studenti obou prim zúčastnili workshopu na téma neolit a první zemědělci. Ve dvou vyučovacích hodinách se dozvěděli řadu zajímavostí z pravěku a  pravěkého zemědělství. Vyzkoušeli si výrobu lněného vlákna, drcení obilí na kameni a měli možnost vidět a vyzkoušet pravěké nástroje .

Workshop se setkal s velkým ohlasem a velmi dobře doplnil výuku dějepisu na naší škole.