Archiv autora: Tomáš Horák

Den otevřených dveří

Vážení rodiče, milí uchazeči,

srdečně vás zveme na 2. den otevřených dveří, který proběhne ve středu 11.ledna 2023 od 16:00 do 18:00 v budově našeho gymnázia. Můžete si prohlédnout školu i s odbornými učebnami. K dispozici vám budou vyučující, kteří vám rádi zodpoví otázky týkající se výuky jednotlivých předmětů. V 16:30 proběhne setkání zájemců o studium s vedením školy.

Těšíme se na vás!

Studentské prezidentské volby

Ve dnech 12. a 13. prosince proběhlo na naší škole 1. kolo studentských prezidentských voleb. Zúčastnilo se ho 71% oprávněných voličů vyšších ročníků gymnázia. Zvítězila Danuše Nerudová se ziskem 51% hlasů. Poděkování patří všem, kteří se voleb zúčastnili, tedy aktivně hlasovali. Za pomoc s organizací těchto voleb děkuji Marku Řezníčkovi a Adamu Kryhutovi z O6.B a Johaně Seemanové z O7.B.

Beseda s historikem Jiřím Padevětem

Beseda s historikem Jiřím Padevětem

Ve čtvrtek 8. prosince se studenti O8.A a O8.B společně s panem profesorem Zezulou, paní profesorkou Maděrovou a panem zástupcem Horákem zúčastnili besedy s historikem Jiřím Padevětem. Tématem besedy byl Protektorát Čechy a Morava a následný odsun Němců. Tomuto tématu se Padevět věnuje i ve své publikační činnosti, mezi jeho knihy patří Průvodce protektorátní Prahou, za níž získal cenu Magnesia litera, Krvavé léto 1945, Průvodce stalinistickou Prahou a mnoho dalších. Období nacistické a komunistické tyranie zpracovává i pro TV Seznam v pořadu Krvavá léta. Mimo to je od roku 2006 ředitelem nakladatelství Academia.

Po krátkém úvodu pana profesora Zezuly následovala přibližně dvouhodinová přednáška, během níž nás Jiří Padevět seznámil se vznikem a zánikem druhé republiky a poté jsme se přesunuli k ožehavé otázce Mnichovské dohody a vzniku protektorátu. Dozvěděli jsme se něco o známých i méně známých osobnostech československého odboje, z nichž mnozí ve své činnosti pokračovali i v třetím odboji, tedy v době po komunistickém převratu. Mezi nimi byl i Štěpán Gavenda, odvážný převaděč, který mnoha lidem pomohl dostat se přes hranice – jeho jméno ale dnes většina lidí nezná. Ovšem každá mince má dvě strany – mezi Čechy byli i zrádci jako Jaroslav Nachtmann nebo Karel Čurda. Jak ale sám Padevět řekl, většina lidí nepatřila ani mezi hrdiny, ani mezi zrádce a sami nevíme, na kterou stranu bychom se v takové situaci přiklonili.

Přes zmínky o osudech českých Židů a Romů, koncentračních táborech a transportech smrti jsme se dostali až k Pražskému povstání a k temnému období českých dějin – divokému odsunu Němců z československého území. Zmíněny byly například obce Postoloprty, Švédské šance nebo Lanškroun. Několik konkrétních příběhů dokonale vyobrazilo, jak silně protiněmecká atmosféra v Československu po válce panovala, přiživovaná projevy významných politiků. Nejhorší masakry však byly často páchány lidmi, jejichž protektorátní minulost byla značně pochybná a v násilí spatřovali spíše senzaci.

V následující půl hodině došlo na otázky z řad studentů i profesorů. Dotazy se týkaly třeba role prezidenta Edvarda Beneše nebo odsunu Němců z Polska, ale zmiňovala se také současnější témata jako paralela s aktuální agresí Ruska a novodobý postoj Německa k holokaustu.

Děkujeme panu Padevětovi za to, že nám svým poutavým vyprávěním přiblížil toto problematické období našich dějin a rozšířil naše znalosti z hodin dějepisu. Poděkování patří také panu profesoru Zezulovi za organizaci celé akce.

Kateřina Voříšková, O8.A

Norimberk exkurze

Dne 25. 11. se němčináři ze tříd O6.A, O6.B, O7.A, G2.A a O8.A vydali na jednodenní výlet do bavorského Norimberku. Doprovod nám dělaly paní profesorky Kyliánová a Maděrová, pan profesor Zezula a pan zástupce Horák. Nebyl by to ovšem pořádný německý zájezd, kdyby s námi tradičně nevyrazil i průvodce Ondra.

Po klidné cestě, při níž jsme dospávali brzký sraz, jsme dorazili na místo. Jelikož byl Norimberk městem vzrůstu i pádu nacismu, byla součástí zájezdu návštěva areálu, kde se sjížděla říšská strana NSDAP a kde je dnes zřízeno muzeum. Tam jsme náš výlet započali a v provizorní expozici si mohli doplnit znalosti o této části německé historie.

Následoval přesun na středověký hrad Kaiserburg, který – jak už jméno napovídá – byl odedávna sídlem císařů. Mnohé z nás překvapily četné odkazy na Karla IV., který údajně hrad navštívil dvaapadesátkrát a obecně měl k celému Norimberku velmi vřelý vztah.

Další etapou výletu – stále v historickém duchu – bylo zavítání do domu, ve kterém žil Albrecht Dürer, významný německý renesanční malíř, a shodou okolností také norimberský rodák! Měli jsme možnost si celé obydlí projít a prohlédnout si dobové zařízení, včetně malířovy tiskařské dílny a lakovny. Součástí domu byla i galerie s Dürerovými nejznámějšími díly.

Po všech těchto kulturních zážitcích už nicméně došlo na část programu, na kterou všichni netrpělivě vyčkávali – vánoční trhy neboli Christkindlesmarkt. Ty norimberské se řadí k největším a nejvyhlášenějším v Evropě a my na ně dorazili zrovna v den zahájení. Ze stánků se kromě vůně linula už i vánoční atmosféra a téměř všichni z trhů odcházeli o pár eur lehčí.

Naší poslední zastávkou (nebereme-li v potaz benzínku na hranicích) pak byla perníkárna Schmidt. Norimberk je v tomto ohledu „německými Pardubicemi“, a perníkárna tak byla nezbytným bodem programu. Na místo jsme dorazili poměrně promrzlí, takže jsme velmi uvítali úvodní malou ochutnávku společně s horkým punčem. V krátkém dokumentu jsme se pak dozvěděli o historii firmy a její perníkářské tradici, nicméně nejvíce si nás stejně získal dárkový poukaz na následný nákup. Poté už jsme se, plni perníku i dojmů, naskládali do autobusu, který nás dovezl zpět do Prahy.

Velký dík patří našemu průvodci Ondrovi za poutavé provedení Norimberkem se spoustou zajímavostí, panu řidiči za bezpečnou jízdu a v neposlední řadě hlavně našim profesorům, kteří celý výlet skvěle zorganizovali.

Aneta Šimůnková, O8.A

Přednáškový den

V pátek 7.10. se na Gymnáziu Omská uskutečnil druhý ročník přednáškového dne. Jde o každoroční akci našeho gymnázia, kdy běžnou výuku pro vyšší gymnázium nahradí vystoupení a diskuze se zajímavými hosty z různých oblastí společnosti. Tento rok jsme na Omské uvítali 21 přednášejících ve třech blocích. Každý student si mohl vybrat přednášky dle svého zájmu, nebo si přijít poslechnout významnou osobnost. Témata pokrývala široké spektrum – od sexuologie po fyziku, od politiky
po umění, od energetiky po neurologii, jednoduše pro každého něco.
Přednášejícími byli např. Dana Drábová, Vladimír Beneš, Jan Saudek, Martin Palouš, Jindřich Šídlo, Ventolín nebo Peter Freestone. Akce měla pozitivní ohlasy jak od studentů, tak od dozorujících učitelů. Velmi děkujeme všem organizátorům přednáškového dne a těšíme se za rok!
Marek Řezníček, O6.B

Ukončení přijímání

Milí rodiče,

kapacita nových prim a prvního ročníku je naplněna.

Děkujeme za spolupráci a trpělivost.

V pondělí 30.5. jsme předali odvolání, kterým jsme nemohli z kapacitních důvodů vyhovět, nadřízenému správnímu orgánu.

Přejeme vašim dětem mnoho úspěchů a hlavně mnoho zdraví a pohody!