Archiv autora: Tomáš Horák

Výsledky přijímacích zkoušek – osmileté vzdělávání

Rodiče přijatých uchazečů si mohou vyzvednout na recepci školy rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, a to v úředních hodinách: ve středu 17.6. 2020 v 8:00 – 17:00 a ve čtvrtek 18.6. 2020 v 8:00 – 13:00.

Zároveň touto cestou prosíme rodiče přijatých uchazečů, kteří nebudou mít zájem studovat na naší škole, aby nám tuto skutečnost v co nejkratší době sdělili prostřednictvím emailu na adresu info@omska.cz.

Výsledky přijímacích zkoušek pro osmileté studium si můžete prohlédnout ZDE.

Výsledky přijímacích zkoušek – čtyřleté vzdělávání

Rodiče přijatých uchazečů si mohou vyzvednout na recepci školy rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, a to v úředních hodinách: v úterý 16.6. 2020 v 8:00 – 13:00 a ve středu 17.6. 2020 v 8:00 – 17:00.

Zároveň touto cestou prosíme rodiče přijatých uchazečů, kteří nebudou mít zájem studovat na naší škole, aby nám tuto skutečnost v co nejkratší době sdělili prostřednictvím emailu na adresu info@omska.cz.

Výsledky přijímacích zkoušek pro čtyřleté studium si můžete prohlédnout ZDE.

Poučení o důsledcích neodevzdání podepsaného čestného prohlášení

Níže uvádíme vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k postupu v případě nedoložení podepsaného čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v den konání přijímací zkoušky.

V případě, že uchazeč nepředloží v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění před prvním vstupem do budovy a neexistuje žádná možnost, jak by toto prohlášení mohl před zahájením přijímacího řízení dodat, nemůže být do budovy na vykonání přijímacího řízení vpuštěn. Pokud po té dodá do tří dnů písemnou omluvu řediteli školy, může být zařazen na náhradní termín přijímacího řízení.

Zasílání pozvánek

Vážení rodiče,

dnes, t.j. 22.5. 2020, rozesíláme poštou obálky s pozvánkou na přijímací zkoušky. Ještě jednou připomínáme, že v obálce najdete i formulář Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, který musí každý uchazeč odevzdat před vstupem do budovy školy v den přijímací zkoušky.

Termíny přijímacích zkoušek

Čtyřleté vzdělání – řádný termín jednotné přijímací zkoušky je 8. 6. 2020, náhradní termín 23. 6. 2020

Osmileté vzdělání – řádný termín jednotné přijímací zkoušky (z českého jazyka a z matematiky) je 9. 6. 2020, náhradní termín 23. 6. 2020

  1. termín školní přijímací zkoušky ( z anglického jazyka) je 3. 6. 2020, náhradní termín 19. 6. 2020 – pro uchazeče, kteří uvedli naši školu jako první v pořadí na přihlášce ke studiu
  2. termín školní přijímací zkoušky (z anglického jazyka) je 5. 6. 2020, náhradní termín 22. 6. 2020 – pro uchazeče, kteří uvedli naši školu jako druhou v pořadí na přihlášce ke studiu –

Pozvánku zašle ředitel školy nejpozději 5 pracovních dní přede dnem konání přijímací zkoušky.