Ukončení přijímání a počet bodů posledního přijatého uchazeče

Milí rodiče,

kapacita nových prvních ročníků a primy je naplněna. Děkujeme za spolupráci a trpělivost. Odvolání, kterým jsme nemohli z kapacitních důvodů vyhovět, jsme předali nadřízenému správnímu orgánu.

Počty bodů posledních přijatých uchazečů jsou následující: čtyřleté vzdělávání – 73,07 bodů, osmileté vzdělávání – 115 bodů.

Přejeme všem hezké prázdniny!