Organizace zahájení školního roku 2023/2024

4.9.01A, G1A, G1B – třídnické práce v době 8:00 – 9:40.   Ostatní třídy – třídnické práce v době 8:00 – 8:45.  
5.9.G1A – adaptační program v době 8:00 – 11:40.   Ostatní třídy – třídnické práce v době 8:00 – 11:40.   Zahájení činnosti školní restaurace.  
6.9.G1B – adaptační program v době 8:00-11:40. 01A, G1A – třídnické práce v době 8:00-11:40.   Ostatní třídy – výuka dle rozvrhu, včetně odpoledního vyučování.    
7.9.01A – adaptační program v době 8:00-11:40.   Ostatní třídy – výuka dle rozvrhu včetně odpoledního vyučování.  

01A – prima A – první ročník osmiletého gymnázia

G1A, G1B – první ročník čtyřletého gymnázia

Třídnické hodiny a adaptační program probíhá v kmenových učebnách – viz http://www.omska.cz/lideveskole/tridni-ucitele/

Podrobnosti o organizaci vyučování sdělí studentům třídní profesoři.