Archiv autora: Jaroslav Buchta

Třídní schůzky přijatých uchazečů

Třídní schůzky zákonných zástupců uchazečů přijatých do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 se konají v pondělí 31.8.2020 od 17 hodin. Vzhledem ke kapacitě učeben doporučujeme účast jedoho zákonného zástupce přijatého uchazeče. V případě neúčasti zákonného zástupce na třídních schůzkách poskytne informace o vzdělávání třídní učitel.