Studentské prezidentské volby

Ve dnech 12. a 13. prosince proběhlo na naší škole 1. kolo studentských prezidentských voleb. Zúčastnilo se ho 71% oprávněných voličů vyšších ročníků gymnázia. Zvítězila Danuše Nerudová se ziskem 51% hlasů. Poděkování patří všem, kteří se voleb zúčastnili, tedy aktivně hlasovali. Za pomoc s organizací těchto voleb děkuji Marku Řezníčkovi a Adamu Kryhutovi z O6.B a Johaně Seemanové z O7.B.