Přírodovědný kurz 2.-5. 5. 2023

Přírodovědného kurzu jsme se zúčastnili my, žáci obou kvart, pan profesor Groll a pan profesor Kopecký, a s nimi paní profesorka Koubková a paní profesorka Zámečníková. Na kurz jsme přijeli v úterý a návrat byl v pátek. Ubytováni jsme byli v chatkách v táboře blízko Lhotky u Mělníka. Paní profesorky a profesoři pro nás měli připravené naučné bloky. V rámci nich jsme se vzdělávali z předmětů daných profesorů. 

Například v biologických blocích jsme zkoumali nejdříve rostliny v blízkosti a následovně živočichy z nedalekého okolí. V rámci fyzikálních bloků jsme pracovali se světlem a zvukem. Co se týče chemie, tak jsme se zabývali stravou a jejím chemickým složením. Nejvíce bloků jsme měli ze zeměpisu, kde jsme se naučili pracovat s mapou, jak si zabalit na výlet do přírody a také jsme se na jeden výlet vydali. 

První večer jsme si zahráli hru, která nám přiblížila pohled na fungování průmyslu a zemědělství ve světě. Druhý večer jsme strávili u táboráku, u kterého jsme si opekli buřty. Poslední večer byl večer pokusů, v rámci kterého jsme si po skupinkách připravili buď fyzikální, nebo chemický pokus, a ten následně předvedli. Na kurzu jsme měli spoustu volného času. Ten jsme využili pobytem na chatkách, procházkami po okolí, nebo případně hraním her na sportovním hřišti, či hraním ping pongu. 

Z přírodovědného kurzu jsme odjížděli se spoustou nově nabytými vědomostmi a zároveň mnoho hezkými zážitky, které nás sblížily jak mezi sebou, tak s profesory. 

Eva Bohuslavová, O4B