Archiv autora: Štěpán Groll

Zájezd do Černé Hory – září 2023

Během dnů 17. a 24. září 2023 se třídy Septima A, Septima B a G3.A zúčastnily poznávacího zájezdu do Černé hory. Spolu s námi se na zájezd vydali profesorové Martin Bojkovský, David Burian a vedoucí zájezdu Štěpán Groll. Náš výlet jsme po náročné cestě autobusem zahájili prohlídkou historického centra města Budvy, po kterém jsme se mohli vydat ubytovat do blízkého Bečići, kde se nacházel náš hotel. Zbytek dne jsme strávili koupáním v moři a doplňováním energie v místních restauracích. 

Druhý den se naše výprava vydala na dlouhou horskou túru k pevnostem Církvice. Během cesty jsme se kromě zmiňovaných ruin seznámili i s památníkem místního povstání a užili si nádherné výhledy na tamější hory. Délka trasy se sice z avizovaných 16 km prodloužila na asi 19 km (průvodce se později obhajoval nepřesností GPS), ale i přesto jsme si výšlap všichni velice užili. 

Další den jsme navštívili vesničku Njeguši, známou pro její typický pršut, město Cetinje, přezdívané také jako „město paláců“ s nejzásadnějším pravoslavným kostelem v zemi, a mauzoleum Lovčen, které se nachází ve velmi vysokých nadmořských výškách. Ani v tento den nechybělo večerní koupání a posezení s přáteli. 

Čtvrtý den jsme začali neobvykle koupáním v moři po 5kilometrové procházce po pobřeží moře a později se vydali na projížďku lodí po krásném Skadarském jezeře.  

Ani předposlední den jsme nevynechali výšlap k pevnosti Vrmac, ze které jsme se po dlouhých serpentinách vydali do historického Kotoru. Město nás udivovalo nádhernými hradbami, jak kolem celého města, tak i nad městem v horách, a také znatelným vlivem na architekturu bývalým vládcem oblasti – Benátkami. I v tento den jsme se vydali na plavbu, tentokrát jsme propluli Bocou Kotorskou. 

Výlet nám rychle utekl a nastal poslední den našeho zájezdu. Po sbalení věcí a uklizení pokojů jsme se vydali zpátky až za hranice Černé hory do blízkého města Dubrovníku. Město, opět se silným Benátským vlivem, se opravdu hemžilo lidmi, což ovšem nesebralo na celkovém dojmu z nádherné tamější architektury, která se často objevovala třeba v seriálu Hra o Trůny. Bohužel nám na poslední den nepřálo počasí, a tak jsme se valnou většinu odpoledních hodin schovávali před deštěm. 

Zájezd se ovšem jinak nádherně vydařil, během týdne jsme poznali přírodní i kulturní stránku nádherné balkánské země. Za celou výpravu bych rád poděkoval řidičům za bezpečné dopravení do našich destinací, bezchybnému panu průvodci a samozřejmě pánům profesorům, kteří nám celý zájezd bezvadně zorganizovali. 

Adam Kryhut, O7.B 

Finále umělecké přehlídky středních škol „Máš umělecké střevo?“

25. 5. se skupinka studentů Vojta Fábry, Eliška Hovorková, Kristýna Císařová a Julie Balcárková z kvarty B vydala s paní profesorkou Sovovou do Brna na finále umělecké přehlídky středních škol „Máš umělecké střevo?“. Tento rok bylo téma „Jídlo“. Do finále postoupil jejich projekt „Když si elita národa trůní“, který se zabývá oblíbeností školních záchodů a jídelny. Svůj projekt vystavili spolu s ostatními 19 finalisty v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie v Brně. Přehlídku bohužel nevyhráli, hlavní cenu vyhrála skupina z Gymnázia Na Zatlance s projektem „Druhota“, ve kterém prodávali, co lidem chybí, např.: čas, teplo, lásku.

Všichni byli rádi, že se takové akce mohli zúčastnit a využít její potenciál naplno.

Vojta Fábry, O4.B

Zeměpisná exkrze: Návštěva MS kraje 8.-12. 5. 2023

Dne 8. 5. 2023 se studenti zeměpisného semináře ze septim a G3 vydali na poznávací kurz do Ostravy. Celý pětidenní výlet zastřešovali profesoři Groll a Dvořák – mimo jiné oba rodáci z Ostravy. Cílem výletu bylo především odhalit a přiblížit pražským studentům tento vzdálený kraj a možná ho i ukázat v úplně novém světle. 

Odjížděli jsme v pondělí odpoledne z pražského hlavního nádraží. Po třech dlouhých hodinách strávených na cestě, jsme s mírným zpožděním přijeli do Ostravy a dopravili se k našemu ubytování poblíž Masarykova náměstí, v samém srdci města. 

Úterý byl první den poznání tohoto kurzu. Využili jsme poměrně pěkné počasí a vyjeli jsme vlakem do nedalekého městečka Štramberk, známého především díky nejstarším nalezeným pozůstatkům pračlověka na našem území, štramberským uším, trúbě a vápencovému dolu Kotouč. Následovala procházka malebnou krajinou do vedlejší Kopřivnice, kde jsme ještě před odjezdem zpět do Ostravy navštívili muzeum automobilky Tatra. 

Středa a čtvrtek už ale byly plně věnovány prohlídce krás Ostravy. Na krajském úřadě nás uvítal a s celým krajem seznámil samotný hejtman Moravskoslezského kraje pan Ivo Vondrák. Na radnici města jsme se setkali s organizátory projektu FajnOVA – strategický plán rozvoje města Ostravy a také jsme absolvovali prohlídku různých sálů a vyhlídkové věže radnice. Dále jsme navštívili například Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity, Dolní oblast Vítkovic, bývalý uhelný důl Michal nebo Emu – haldu navezené hlušiny, ze které je jeden z nejkrásnějších výhledů na celé město. 

V pátek ráno už byl ale čas na odjezd zpět do Prahy. Cesta byla jistě mnohem klidnější, než ta pondělní, už jenom proto, že většina lidí ji využila k odpočinku a dospání celého týdne plného zážitků. 

Ondřej Školný, O7A

Přírodovědný kurz 2.-5. 5. 2023

Přírodovědného kurzu jsme se zúčastnili my, žáci obou kvart, pan profesor Groll a pan profesor Kopecký, a s nimi paní profesorka Koubková a paní profesorka Zámečníková. Na kurz jsme přijeli v úterý a návrat byl v pátek. Ubytováni jsme byli v chatkách v táboře blízko Lhotky u Mělníka. Paní profesorky a profesoři pro nás měli připravené naučné bloky. V rámci nich jsme se vzdělávali z předmětů daných profesorů. 

Například v biologických blocích jsme zkoumali nejdříve rostliny v blízkosti a následovně živočichy z nedalekého okolí. V rámci fyzikálních bloků jsme pracovali se světlem a zvukem. Co se týče chemie, tak jsme se zabývali stravou a jejím chemickým složením. Nejvíce bloků jsme měli ze zeměpisu, kde jsme se naučili pracovat s mapou, jak si zabalit na výlet do přírody a také jsme se na jeden výlet vydali. 

První večer jsme si zahráli hru, která nám přiblížila pohled na fungování průmyslu a zemědělství ve světě. Druhý večer jsme strávili u táboráku, u kterého jsme si opekli buřty. Poslední večer byl večer pokusů, v rámci kterého jsme si po skupinkách připravili buď fyzikální, nebo chemický pokus, a ten následně předvedli. Na kurzu jsme měli spoustu volného času. Ten jsme využili pobytem na chatkách, procházkami po okolí, nebo případně hraním her na sportovním hřišti, či hraním ping pongu. 

Z přírodovědného kurzu jsme odjížděli se spoustou nově nabytými vědomostmi a zároveň mnoho hezkými zážitky, které nás sblížily jak mezi sebou, tak s profesory. 

Eva Bohuslavová, O4B

EXKURZE DO TEREZÍNA A LIDIC

15. 3. se pro kvarty a kvinty uskutečnil výlet do bývalého koncentračního tábora (přesněji věznice Gestapa) a ghetta v Terezíně. Byl to silný, zato poučný zážitek. Ač ne vše bylo příjemné, vlastně to bylo spíše nepříjemné, přiblížilo nám to pohled do minulosti a utvořili jsme si lepší obrázek o tom, jaké nelidskosti a odpornosti se děly.

Nejdříve jsme se byli podívat v Malé pevnosti. Pevnost sice moc malá není, ale v porovnaní s tím, že vysokými hradbami byl dříve obehnán celý Terezín, jí její název patří.

Už při příjezdu na vás padne smutná nálada, ale není to nic v porovnání s tím, když jdete pěšky z parkoviště k pevnosti. Cestou míjíte hřbitov obětí, které zahynuly v terezínské Malé pevnosti. Samotná prohlídka začíná na místě registrace nových vězňů, následně nás zavedli do cel. Stísněné prostory, nedostatek vzduchu a starý nábytek dodávají tomuto místu na pocitu nevolnosti. Poté jsme si prošli samotky, sprchy, marodku, popraviště a další cely. Seznámili jsme se s celým chodem vezení. Kdy a jak málo se snídalo, kdy se chodilo pracovat, kdy byla večeře, jak se vězni sprchovali i jak to chodilo na marodce. Dozvěděli jsme se i dobrodružný příběh o jediném zdařilém útěku z Terezína, nakonec jsme se v malém kině podívali na krátký propagační film o Terezíně z dob nacismu. Po celou dobu nás pevností prováděl moc milý pán s upřímným zájmem o minulost tohoto místa. Byl to opravdu hluboký zážitek a je dobré se o Terezíně dozvědět něco více, ale není to nic pro citlivé povahy.

Po návštěvě Malé pevnosti jsme se byli projít po centru Terezína, kde jsme navštívili Muzeum ghetta a podívali jsme se i do židovského krematoria.

Naší další a poslední zastávkou byly Lidice. Kvůli nepříznivému počasí jsme zde bohužel nepobyli moc dlouho. Podívali jsme se na pomník lidických dětí, ke kterému nám něco pověděli naši učitelé dějepisu a zeměpisu Josef Lesák a Štěpán Groll. Tam náš výlet skončil a my se všichni s nově nabytými vědomostmi a zajímavými zážitky vrátili domů.

Karolína Kočíková, O4.B

Informace o svolání Členské schůze SRPGO:

Členská schůze se uskuteční 28. 11. 2022 od 17:30 v prostorách Gymnázia Omská (učebna č. 5 – přízemí vlevo), Omská 1300, 100 00, Praha 10 – Vršovice.

Návrh programu Členské schůze SRPGO 28. 11. 2022:
1. Zahájení
2. Schválení programu Členské schůze
3. Informace o SRPGO
a) obecné informace
b) čerpání peněz
c) přehled finančních darů – podzim 2022
4. Schválení návrhu rozpočtu SRPGO na rok 2023
5. Rozprava nad dalšími tématy
6. Ukončení

Přírodovědný kurz 2022

Od 2. 5. 2022 do 5. 5. 2022 se obě kvarty z naší školy účastnily přírodovědného kurzu s profesorským sborem ve složení – pan profesor Groll a paní profesorky Řasová, Špinková a Zámečníková.

Na kurz jsme dorazili v pondělí před obědem a ubytovali jsme se v poměrně hezkých chatkách. Hned po obědě jsme začali programem, což byl zeměpis. Naučili jsme se pracovat s buzolou a mapou, a dokonce jsme si vyzkoušeli změřit, jak dlouhý bude výlet, který jsme měli v následujících dnech absolvovat.

Jako další program byl přírodopis v podobě procházky po okolí plný poznání a povídání o zajímavých kytičkách. Většina z nás si ale stejně z procházky pamatuje pouze nadšenou paní profesorku, jak si fotí každou hezkou rostlinku, kterou najde. Po večeři následovala velmi poučná hra, která nám měla za úkol ukázat, jaké jsou vztahy mezi jednotlivými státy ve světě. Hra sama o sobě měla velmi dobrou myšlenku, ale už po pěti minutách se to trochu zvrtlo, jednotlivé skupinky se začaly navzájem okrádat, a kdyby profesoři včas nezakročili, jistě by došlo i k zakázanému násilí. Ale zase na druhou stranu nám to skutečně ukázalo pravou povahu lidí.

Další den následovalo například vaření sýra. To byl sice skvělý zážitek, ale každý měl natolik originální vzhled a konzistenci sýra, že šlo jen těžko poznat, že jsme všichni používali ten stejný recept. Odpoledne se potom vyrazilo na výlet. Viděli jsme pískovcové skály, místo kde stával mlýn, horu Říp a spoustu dalších přírodních krás. Večer nás čekal táborák s různými hrami a aktivitami, které také stály za to.

Ve středu byla přednáška o tom, jak máme chodit vybavení na túru, a poté následovaly fyzikální pokusy. Byla možnost propalovat čočkou mravence, tedy vlastně papír ;), vyrobit si vlastní telefon či si vyzkoušet, jak zrádná věc naše těžiště může být. Rovněž jsme měli přednášku od záchranáře o první pomoci a mohli jsme si vyrobit figurky z porcelánu. Poté následoval večer pokusů. Tam byly zdary i nezdary a sem tam velmi vtipné chvíle. Nakonec jsme však všichni své pokusy úspěšně odprezentovali.

Poslední den byl přírodopis a při něm pantomima a vysvětlování přírodopisných pojmů. No a jako třešnička na dortu přednáška od hasičů. Představili nám svoji práci a dovolili nám prohlédnout si hasičské auto. Kromě těchto aktivit nám kurz nabídl také zajímavé diskuze s učiteli a rovněž spousty volného času, který jsme mohli strávit s kamarády. No a co se týče celých čtyř dnů, myslím, že jsme si je všichni užili a nikomu se nechtělo odjet domů. Největší chyba kurzu by tedy bylo to, že byl příliš krátký.

Veronika Rysová, KVARTA B