Archiv rubriky: Aktuální akce školy

Mezinárodní konference GOMUN

Ve dnech 5. – 8. listopadu 2021 se uskutečnil již pátý ročník mezinárodní konference GOMUN. Tato studentská simulace OSN už má na naší škole svou tradici, ale kvůli koronaviru byla organizace letošního ročníku značně nejistá. I přes obavy, že se jako minulý rok bude muset akce přesunout do online prostoru, se nakonec konala naživo.

Vše začalo v pátek na Magistrátu hl. města Prahy zahajovací ceremonií, na které vystoupili jak hlavní organizátorky celé akce, tak i řečníci generál Petr Pavel a Michal Broža působící v OSN. V druhé půlce dne jsme se přesunuli do prostor naší školy a již rozdělení do komisí jsme se věnovali seznamovacím aktivitám.

Celou sobotu a neděli probíhaly debaty v komisích. Každý student reprezentoval nějaký stát a při diskuzi zastupoval jeho názory na daná témata. Cílem každé komise bylo přinést řešení jí probíranému problému. Řešil se například konflikt v Sýrii, znečištění životního prostředí, rasismus nebo Izraelsko-palestinský konflikt. Hlavní náplní přestávek mezi debatami bylo pojídání vaflí, které připravovali naši úžasní admini. Neděle byla zakončena již tradičním plesem na Masarykově koleji.

V pondělí jsme se opět přemístili na Magistrát hl. m. Prahy, kde probíhala tzv. General Assembly, během níž nastala vyhrocená diskuse týkající se rezolucí schválených v jednotlivých komisích. Proti očekávání se zde postavili delegáti Velké Británie a USA do opozice a začalo to vypadat, že vlastně za všechny problémy může Amerika, a tudíž by nejlepším řešením bylo vrácení území původním obyvatelům kontinentu. Od delegáta Číny jsme se také dozvěděli o pokojných táborech pro Ujgury, kde se věnují aktivitám jako zpěv nebo meditace a učí se začlenění do čínské společnosti. Po odmítnutí omluvy za svůj kontroverzní výrok bylo většinou přítomných odhlasováno cenzurování delegátky Izraele na dvě minuty. Celá konference byla zakončena závěrečnou ceremonií.

I přes psychické vypětí a kritický nedostatek spánku organizačního týmu se celá akce velmi vydařila. Letošního ročníku se kvůli koronavirové situaci sice zúčastnilo méně delegátů, než je zvykem, přesto se na konferenci sjeli studenti z celé Evropy. Přivítali jsme například delegaci z Litvy nebo Španělska a velkým úspěchem byl také rekordní počet účastníků z Gymnázia Omská, z nichž si někteří odnesli ocenění „Best delegate“ nebo „Best newcomer“. Věřím, že i letošní GOMUN byl pro všechny nezapomenutelným zážitkem a zase se brzy uvidíme.

Kateřina Dlouhá, O6.B